Uzņēmēja Gada balva
Konkurss Ludzas novada uzņēmējiem

Lai apzinātu un godinātu Ludzas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, veicinātu Ludzas novada uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus, Ludzas novada pašvaldība izsludina konkursu “Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2011.”

Pretendentus dalībai konkursā var izvirzīt no to uzņēmumu vidus, kuru saimnieciskā darbība noris Ludzas novada teritorijā neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares; individuālā darba veicējus, kuri reģistrējuši un veic saimniecisko darbību Ludzas novadā; uzņēmumus un to struktūrvienības, kas Ludzas novada teritorijā veic saimniecisko darbību, bet reģistrētas citur.

Konkurss norisināsies no 2011.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 30.septembrim. Konkurss noslēgsies ar uzvarētāju apbalvošanas ceremoniju un balli 2011.gada decembrī Ludzas tautas namā.

Aptaujas anketas tiks publicētas Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv, informatīvajā izdevumā Ludzas Novada Vēstis un būs pieejamas Ludzas novada pašvaldībā un novada pagastu pārvaldēs, kā arī citās sabiedriskās vietās.

Uzņēmumus varēs izvirzīt šādās konkursa nominācijās:

  • GADA TIRGOTĀJS
  • GADA PAKALPOJUMS
  • GADA AMATNIEKS
  • GADA LAUKSAIMNIEKS
  • GADA RAŽOTĀJS
  • JAUNAIS UZŅĒMĒJS