Domes priekšsēdētājs

Edgars Mekšs

Domes priekšsēdētājs
 • Pašvaldības izpilddirektors

  Pašvaldības izpilddirektors

  Sergejs Jakovļevs

  Pašvaldības izpilddirektors
  Visi kontakti
  • Centrālā administrācija
   • Administratīvā nodaļa

    Administratīvā nodaļa

    Inese Kamzole

    Nodaļas vadītājs
    Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Attīstības un plānošanas nodaļa

    Attīstības un plānošanas nodaļa

    Ilona Igovena

    Nodaļas vadītājs
    Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Būvvalde

    Būvvalde

    Valērijs Laganovskis

    Būvvaldes vadītājs 112. kabinets
    Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Dzimtsarakstu nodaļa

    Dzimtsarakstu nodaļa

    Aija Andersone

    Nodaļas vadītājs 3. kabinets
    Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Finanšu un grāmatvedības nodaļa

    Finanšu un grāmatvedības nodaļa

    Līga Mežule

    Nodaļas vadītājs
    Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Informācijas tehnoloģiju nodaļa

    Informācijas tehnoloģiju nodaļa

    Toms Vorkalis

    Nodaļas vadītājs
    Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Juridiskā nodaļa

    Juridiskā nodaļa

    Kristīne Nikolajeva

    Nodaļas vadītājs
    Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļa

    Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļa

    Mārīte Romanovska

    Nodaļas vadītājs
    Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Pašvaldības policija

    Pašvaldības policija

    Jurijs Kuzņecovs

    Pašvaldības policijas priekšnieks Ludzas novada pašvaldība (103.kabinets)
    Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, 1.stāvs, 103.kabinets
    Visi kontakti
  • Pilsētu un pagastu pārvaldes
   • Kārsavas pilsētas pārvalde

    Kārsavas pilsētas pārvalde

    Marita Stepanova

    Pilsētas pārvaldes vadītājs Kārsavas pilsētas pārvalde
    Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
    Visi kontakti
   • Zilupes pilsētas pārvalde

    Zilupes pilsētas pārvalde

    Vitālijs Vaļdens

    Pilsētas pārvaldes vadītājs Zilupes pilsētas pārvalde
    Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751
    Visi kontakti
   • Blontu pagasta pārvalde

    Blontu pagasta pārvalde

    Ināra Sprudzāne

    Pagasta pārvaldes vadītājs Blontu pagasta pārvalde
    “Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads, LV-5706
    Visi kontakti
   • Briģu pagasta pārvalde

    Briģu pagasta pārvalde

    Andris Valeinis

    Pagasta pārvaldes vadītājs Briģu pagasta pārvalde
    Skolas iela 4, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads, LV-5707
    Visi kontakti
   • Ciblas pagasta pārvalde

    Ciblas pagasta pārvalde

    Miervaldis Trukšāns

    Pagasta pārvaldes vadītājs Ciblas pagasta pārvalde
    Muižas iela 3, Cibla, Ciblas pagasts, Ludzas novads, LV-5709
    Visi kontakti
   • Cirmas pagasta pārvalde

    Cirmas pagasta pārvalde

    Aija Lazovska

    Pagasta pārvaldes vadītājs Cirmas pagasta pārvalde
    Pagasta iela 2, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
    Visi kontakti
   • Goliševas pagasta pārvalde

    Goliševas pagasta pārvalde

    Irēna Kaupuže

    Pagasta pārvaldes vadītājs Goliševas pagasta pārvalde
    Bērnu iela 1, Goliševa, Goliševas pagasts, Ludzas novads, LV-5704
    Visi kontakti
   • Isnaudas pagasta pārvalde

    Isnaudas pagasta pārvalde

    Antoņina Sjakste

    Pagasta pārvaldes vadītājs Isnaudas pagasta pārvalde
    “Vecparks”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Istras pagasta pārvalde

    Istras pagasta pārvalde

    Aleksandrs Sovāns

    Pagasta pārvaldes vadītājs Istras pagasta pārvalde
    “Pagastmāja”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, LV-5748
    Visi kontakti
   • Lauderu pagasta pārvalde

    Lauderu pagasta pārvalde

    Ludmila Matvejenko

    Pagasta pārvaldes vadītājs Lauderu pagasta pārvalde
    Bērzu iela 6, Lauderu ciems, Lauderu pagasts, Ludzas novads, LV-5722
    Visi kontakti
   • Līdumnieku pagasta pārvalde

    Līdumnieku pagasta pārvalde

    Miervaldis Trukšāns

    Pagasta pārvaldes vadītājs Līdumnieku pagasta pārvalde
    “Zvārguļi”, Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, Ludzas novads, LV-5719
    Visi kontakti
   • Malnavas pagasta pārvalde

    Malnavas pagasta pārvalde

    Irēna Kaupuže

    Pagasta pārvaldes vadītājs Malnavas pagasta pārvalde
    Jaunā iela 1, Malnava, Malnavas pagasts, Ludzas novads, LV-5750
    Visi kontakti
   • Mežvidu pagasta pārvalde

    Mežvidu pagasta pārvalde

    Anna Gabrāne

    Pagasta pārvaldes vadītājs Mežvidu pagasta pārvalde
    “Pagastmāja”, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Ludzas novads, LV-5725
    Visi kontakti
   • Mērdzenes pagasta pārvalde

    Mērdzenes pagasta pārvalde

    Jānis Koļčs

    Pagasta pārvaldes vadītājs Mērdzenes pagasta pārvalde
    “Mežniecība”, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads, LV-5726
    Visi kontakti
   • Nirzas pagasta pārvalde

    Nirzas pagasta pārvalde

    Andris Valeinis

    Pagasta pārvaldes vadītājs Nirzas pagasta pārvalde
    “Pašvaldība”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads, LV-5729
    Visi kontakti
   • Ņukšu pagasta pārvalde

    Ņukšu pagasta pārvalde

    Pēteris Trukšāns

    Pagasta pārvaldes vadītājs Ņukšu pagasta pārvalde
    “Pagastmāja”, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, LV-5730
    Visi kontakti
   • Pasienes pagasta pārvalde

    Pasienes pagasta pārvalde

    Skaidrīte Marčenoka

    Pagasta pārvaldes vadītājs Pasienes pagasta pārvalde
    "Svīres”, Pasiene, Pasienes pagasts, Ludzas novads, LV-5732
    Visi kontakti
   • Pildas pagasta pārvalde

    Pildas pagasta pārvalde

    Pēteris Trukšāns

    Pagasta pārvaldes vadītājs Pildas pagasta pārvalde
    Liepu iela 3, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, LV-5733
    Visi kontakti
   • Pureņu pagasta pārvalde

    Pureņu pagasta pārvalde

    Aija Lazovska

    Pagasta pārvaldes vadītājs Pureņu pagasta pārvalde
    Kalna iela 3, Kivdolova, Pureņu pagasts, Ludzas novads, LV-5745
    Visi kontakti
   • Pušmucovas pagasta pārvalde

    Pušmucovas pagasta pārvalde

    Valentīna Trukšāne

    Pagasta pārvaldes vadītājs Pušmucovas pagasta pārvalde
    Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads, LV-5742
    Visi kontakti
   • Rundēnu pagasta pārvalde

    Rundēnu pagasta pārvalde

    Aleksandrs Sovāns

    Pagasta pārvaldes vadītājs Rundēnu pagasta pārvalde
    Latgales iela 10, Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, LV-5739
    Visi kontakti
   • Salnavas pagasta pārvalde

    Salnavas pagasta pārvalde

    Anna Gabrāne

    Pagasta pārvaldes vadītājs Salnavas pagasta pārvalde
    Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pagasts, Ludzas novads, LV-5740
    Visi kontakti
   • Zvirgzdenes pagasta pārvalde

    Zvirgzdenes pagasta pārvalde

    Ināra Sprudzāne

    Pagasta pārvaldes vadītājs Zvirgzdenes pagasta pārvalde
    “Pagastmāja”, Zvirgzdene, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads, LV-5752
    Visi kontakti
  • Ludzas novada Izglītības pārvalde

   Ludzas novada Izglītības pārvalde

   Sarmīte Gutāne

   Pārvaldes vadītājs Ludzas novada Izglītības pārvalde, 214.kabinets
   Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, 2.stāvā
   Visi kontakti
  • Izglītības iestādes
   • Pirmsskolas izglītība
    • Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

     Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

     Lauma Caune

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde
     „Blontu skola”, Blontu ciems, Blontu pagasts, Ludzas novads, LV-5706
     Visi kontakti
    • Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

     Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

     Valentīna Matjušenoka

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde
     Skolas iela 4, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads, LV-5707
     Visi kontakti
    • Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde
    • Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”

     Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”

     Vaira Šicāne

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis"
     Malnavas iela 5, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
     Visi kontakti
    • Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"

     Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"

     Inga Loseviča

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"
     Latgales iela 94, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
     Visi kontakti
    • Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

     Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

     Diāna Golubeva

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"
     Latgales iela 156, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
     Visi kontakti
    • Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"

     Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"

     Ingrīda Paškeviča

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"
     P.Miglinīka iela 25, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
     Visi kontakti
    • Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Sienāzītis”

     Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Sienāzītis”

     Janīna Ņukša

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Sienāzītis"
     Jaunā iela 1, Malnava, Malnavas pagasts, Ludzas novads, LV – 5750
     Visi kontakti
    • Mežvidu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”

     Mežvidu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”

     Solvita Rusina

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Mežvidu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”
     Saules iela 4, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Ludzas novads, LV-5725
     Visi kontakti
    • Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde

     Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde

     Irina Agafonova

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde
     Domes iela 2, Zilupe, Ludzas novads, LV – 5751
     Visi kontakti
   • Vispārējā izglītība
    • Ludzas Mūzikas pamatskola

     Ludzas Mūzikas pamatskola

     Lolita Greitāne

     Skolas direktors Ludzas Mūzikas pamatskola
     Stacijas iela 45, Ludza, Ludzas novads, LV- 5701
     Visi kontakti
    • Mērdzenes pamatskola

     Mērdzenes pamatskola

     Inese Avota

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Mērdzenes pamatskola
     Skolas iela 1, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads, LV-5726
     Visi kontakti
    • Pildas pamatskola

     Pildas pamatskola

     Jurijs Zeļčs

     Skolas direktors Pildas pamatskola
     ,,Skola’’, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, LV – 5733
     Visi kontakti
    • Ciblas vidusskola

     Ciblas vidusskola

     Aija Jonikāne

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Ciblas vidusskola
     Ciblas vidusskola, Cibla, Ciblas pagasts, Ludzas novads, LV-5709
     Visi kontakti
    • Kārsavas vidusskola

     Kārsavas vidusskola

     Edgars Puksts

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Kārsavas vidusskola
     Vienības iela 101, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
     Visi kontakti
    • Ludzas 2. vidusskola

     Ludzas 2. vidusskola

     Zinaīda Buliga

     Skolas direktors Ludzas 2. vidusskola
     P.Miglinīka iela 34a, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
     Visi kontakti
    • Ludzas pilsētas vidusskola

     Ludzas pilsētas vidusskola

     Gunārs Strods

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Ludzas pilsētas vidusskola
     Blaumaņa iela 4, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701
     Visi kontakti
    • Zilupes vidusskola

     Zilupes vidusskola

     Alla Čekstere

     Skolas direktors Zilupes vidusskola
     Skolas iela 1, Zilupe, Ludzas novads, LV–5751
     Visi kontakti
   • Profesionālās ievirzes izglītības iestādes
    • J. Soikāna Ludzas mākslas skola

     J. Soikāna Ludzas mākslas skola

     Sandra Vorkale

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) J. Soikāna Ludzas mākslas skola
     Stacijas iela 62, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
     Visi kontakti
    • Kārsavas Mūzikas un mākslas skola

     Kārsavas Mūzikas un mākslas skola

     Vera Krišāne

     Skolas direktors Kārsavas Mūzikas un mākslas skola
     Vienības iela 99, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
     Visi kontakti
    • Ludzas novada Sporta skola

     Ludzas novada Sporta skola

     Elēna Fjodorova

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Ludzas novada Sporta skola
     P. Miglinīka iela 27, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
     Visi kontakti
    • Zilupes Mūzikas un mākslas skola

     Zilupes Mūzikas un mākslas skola

     Vera Doreiko-Sinkeviča

     Skolas direktors Zilupes Mūzikas un mākslas skola
     Tautas iela 2, Zilupe, Ludzas novads, LV – 5751
     Visi kontakti
   • Interešu izglītība
    • Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs

     Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs

     Eleonora Obrumāne

     Skolas direktors Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs
     Tirgus iela 22, Ludza, Ludzas novads, LV- 5701
     Visi kontakti
  • Ludzas novada Sociālais dienests

   Ludzas novada Sociālais dienests

   Lilita Gorbunova-Kozlova

   Sociālā dienesta vadītājs 5.kabinets
   Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
   Visi kontakti
   • Ludzas novada Sociālā dienesta Ludzas teritoriālā nodaļa

    Ludzas novada Sociālā dienesta Ludzas teritoriālā nodaļa

    Katrīna Skrebinska

    Nodaļas vadītājs 5.kabinets
    Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Ludzas novada Sociālā dienesta Ciblas teritoriālā nodaļa

    Ludzas novada Sociālā dienesta Ciblas teritoriālā nodaļa

    Inta Senkane

    Nodaļas vadītājs
    “Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads, LV-5706
    Visi kontakti
   • Ludzas novada Sociālā dienesta Kārsavas teritoriālā nodaļa

    Ludzas novada Sociālā dienesta Kārsavas teritoriālā nodaļa

    Andžela Malakāne

    Nodaļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Ludzas novada Sociālā dienesta Zilupes teritoriālā nodaļa

    Ludzas novada Sociālā dienesta Zilupes teritoriālā nodaļa

    Olga Klovane

    Nodaļas vadītājs
    Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV- 5751
    Visi kontakti
  • Sociālā atbalsta iestādes
   • Pansionāts "Mūsmājas"

    Pansionāts "Mūsmājas"

    Zenta Čačka

    Vadītājs Pansionāts "Mūsmājas"
    Liepu iela 2, Malnava, Malnavas pagasts, Ludzas novads, LV-5717
    Visi kontakti
   • Ludzas novada Sociālās aprūpes centrs "Ludza"

    Ludzas novada Sociālās aprūpes centrs "Ludza"

    Regīna Borisova

    Direktors Ludzas novada Sociālās aprūpes centrs "Ludza"
    “Pansionāts”, Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads LV-5735
    Visi kontakti
  • Kultūras iestādes
   • Ludzas novada Kultūras centrs

    Ludzas novada Kultūras centrs

    Renāte Mikaskina

    Vadītājs Ludzas novada Kultūras centrs
    Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Ludzas novada bibliotēka

    Ludzas novada bibliotēka

    Elita Zirne

    Direktors Ludzas novada bibliotēka
    Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Ludzas novada Tūrisma centrs

    Ludzas novada Tūrisma centrs

    Līga Kondrāte

    Tūrisma centra vadītājs Ludzas novada Tūrisma centrs
    Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Ludzas Novadpētniecības muzejs

    Ludzas Novadpētniecības muzejs

    Milāna Bule

    Direktors Ludzas Novadpētniecības muzejs
    J. Kuļņeva iela 2, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
  • Ludzas novada Bāriņtiesa

   Ludzas novada Bāriņtiesa

   Iveta Gajevska

   Bāriņtiesas priekšsēdētājs Ludzas novada Bāriņtiesa
   Raiņa 16A, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701, 2. stāvā
   Visi kontakti
  • Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisija