Domes priekšsēdētājs

Edgars Mekšs

Domes priekšsēdētājs
 • Pašvaldības izpilddirektors

  Pašvaldības izpilddirektors

  Sergejs Jakovļevs

  Pašvaldības izpilddirektors
  Visi kontakti
  • Centrālā administrācija
   • Administratīvā nodaļa

    Administratīvā nodaļa

    Inese Kamzole

    Nodaļas vadītājs
    Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Attīstības un plānošanas nodaļa

    Attīstības un plānošanas nodaļa

    Ilona Igovena

    Nodaļas vadītājs
    Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Būvvalde

    Būvvalde

    Valērijs Laganovskis

    Būvvaldes vadītājs 112. kabinets
    Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Dzimtsarakstu nodaļa

    Dzimtsarakstu nodaļa

    Aija Andersone

    Nodaļas vadītājs 3. kabinets
    Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Finanšu un grāmatvedības nodaļa

    Finanšu un grāmatvedības nodaļa

    Līga Mežule

    Nodaļas vadītājs
    Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Informācijas tehnoloģiju nodaļa

    Informācijas tehnoloģiju nodaļa

    Toms Vorkalis

    Nodaļas vadītājs
    Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Juridiskā nodaļa

    Juridiskā nodaļa

    Kristīne Nikolajeva

    Nodaļas vadītājs
    Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļa

    Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļa

    Mārīte Romanovska

    Nodaļas vadītājs
    Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Pašvaldības policija

    Pašvaldības policija

    Jurijs Kuzņecovs

    Pašvaldības policijas priekšnieks Ludzas novada pašvaldība (103.kabinets)
    Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, 1.stāvs, 103.kabinets
    Visi kontakti
  • Pilsētu un pagastu apvienību pārvaldes
   • Kārsavas pilsētas pārvalde

    Kārsavas pilsētas pārvalde

    Marita Stepanova

    Pilsētas pārvaldes vadītājs Kārsavas pilsētas pārvalde
    Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
    Visi kontakti
   • Zilupes pilsētas un Zaļesjes pagasta apvienības pārvalde

    Zilupes pilsētas un Zaļesjes pagasta apvienības pārvalde

    Vitālijs Vaļdens

    Apvienības pārvaldes vadītājs
    Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751
    Visi kontakti
   • Blontu, Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagastu apvienības pārvalde

    Blontu, Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagastu apvienības pārvalde

    Miervaldis Trukšāns

    Apvienības pārvaldes vadītājs
    “Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads, LV-5706
    Visi kontakti
    • Blontu feldšeru-vecmāšu punkts

     Blontu feldšeru-vecmāšu punkts

     Alla Stabrovska

     Vispārējās aprūpes māsa Blontu feldšeru un vecmāšu punkts
     Visi kontakti
    • Ciblas feldšeru-vecmāšu punkts

     Ciblas feldšeru-vecmāšu punkts

     Zoja Policāne

     Ambulatorā dienesta ārsta palīgs Ciblas feldšeru un vecmāšu punkts
     Muižas iela 1, Cibla, Ciblas pagasts, Ludzas novads, LV-5709
     Visi kontakti
    • Līdumnieku feldšeru-vecmāšu punkts

     Līdumnieku feldšeru-vecmāšu punkts

     Zoja Policāne

     Ambulatorā dienesta ārsta palīgs Līdumnieku feldšeru un vecmāšu punkts
     “Zvārguļi”, Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, Ludzas novads, LV-5709
     Visi kontakti
    • Lucmuižas feldšeru-vecmāšu punkts

     Lucmuižas feldšeru-vecmāšu punkts

     Alla Stabrovska

     Vispārējās aprūpes māsa Lucmuižas feldšeru un vecmāšu punkts
     Visi kontakti
    • Pušmucovas feldšeru-vecmāšu punkts

     Pušmucovas feldšeru-vecmāšu punkts

     Indra Golubeva

     Ambulatorā dienesta ārsta palīgs Pušmucovas feldšeru un vecmāšu punkts
     Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads, LV-5742
     Visi kontakti
   • Briģu, Nirzas un Lauderu pagastu apvienības pārvalde

    Briģu, Nirzas un Lauderu pagastu apvienības pārvalde

    Andris Valeinis

    Apvienības pārvaldes vadītājs
    Skolas iela 4, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads, LV-5707
    Visi kontakti
    • Nirzas feldšeru-vecmāšu punkts

     Nirzas feldšeru-vecmāšu punkts

     Ināra Bukša

     Ambulatorā dienesta ārsta palīgs Nirzas pagasta feldšeru - vecmāšu punkts
     Pašvaldība, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads, LV-5729
     Visi kontakti
   • Isnaudas un Cirmas pagastu apvienības pārvalde

    Isnaudas un Cirmas pagastu apvienības pārvalde

    Aija Lazovska

    Apvienības pārvaldes vadītājs
    “Vecparks”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
    • Cirmas feldšeru-vecmāšu punkts

     Cirmas feldšeru-vecmāšu punkts

     Česlava Policāne

     Ambulatorā dienesta ārsta palīgs Cirmas feldšeru - vecmāšu punkts
     Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
     Visi kontakti
    • Istalsnas feldšeru-vecmāšu punkts

     Istalsnas feldšeru-vecmāšu punkts

     Regīna Vorobjova

     Ambulatorā dienesta ārsta palīgs Istalsnas feldšeru - vecmāšu punkts
     Dzelmes, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5716
     Visi kontakti
   • Istras, Rundēnu un Pasienes pagastu apvienības pārvalde

    Istras, Rundēnu un Pasienes pagastu apvienības pārvalde

    Aleksandrs Sovāns

    Apvienības pārvaldes vadītājs
    “Pagastmāja”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, LV-5748
    Visi kontakti
    • Pasienes ambulance

     Pasienes ambulance

     Jeļena Poplavska

     Ambulatorā dienesta ārsta palīgs Pasienes ambulance
     Svīres, Pasiene, Pasienes pagasts, Ludzas novads, LV-5432
     Visi kontakti
   • Malnavas, Goliševas un Mērdzenes pagastu apvienības pārvalde

    Malnavas, Goliševas un Mērdzenes pagastu apvienības pārvalde

    Irēna Kaupuže

    Apvienības pārvaldes vadītājs
    Jaunā iela 1, Malnava, Malnavas pagasts, Ludzas novads, LV-5750
    Visi kontakti
    • Goliševas feldšeru-vecmāšu punkts

     Goliševas feldšeru-vecmāšu punkts

     Zina Mortuļeva

     Ambulatorā dienesta ārsta palīgs Goliševas feldšeru vecmāšu punkts
     Bērnu iela 1, Goliševa, Goliševas pagasts, Ludzas novads, LV-5704
     Visi kontakti
    • Malnavas feldšeru-vecmāšu punkts

     Malnavas feldšeru-vecmāšu punkts

     Larisa Kolosova

     Ambulatorā dienesta ārsta palīgs Malnavas feldšeru vecmāšu punkts
     Kļavu iela 17, Malnava, Malnavas pagasts, Ludzas novads, LV-5750
     Visi kontakti
    • Mērdzenes ambulance

     Mērdzenes ambulance

     Indra Golubeva

     Ambulatorā dienesta ārsta palīgs Mērdzenes ambulance
     Visi kontakti
   • Pildas, Ņukšu un Pureņu pagastu apvienības pārvalde

    Pildas, Ņukšu un Pureņu pagastu apvienības pārvalde

    Jānis Koļčs

    Apvienības pārvaldes vadītājs
    Liepu iela 3, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, LV-5733
    Visi kontakti
    • Ņukšu feldšeru-vecmāšu punkts

     Ņukšu feldšeru-vecmāšu punkts

     Regīna Vorobjova

     Ambulatorā dienesta ārsta palīgs Ņukšu pagasta feldšeru - vecmāšu punkts
     Pagastmāja, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, LV-5730
     Visi kontakti
    • Pureņu feldšeru-vecmāšu punkts

     Pureņu feldšeru-vecmāšu punkts

     Anna Kukšinova

     Ambulatorā dienesta ārsta palīgs Pureņu pagasta feldšeru - vecmāšu punkts
     Kivdolova, Pureņu pagasts, Ludzas novads, LV-5745
     Visi kontakti
   • Salnavas un Mežvidu pagastu apvienības pārvalde

    Salnavas un Mežvidu pagastu apvienības pārvalde

    Anna Gabrāne

    Apvienības pārvaldes vadītājs
    Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pagasts, Ludzas novads, LV-5740
    Visi kontakti
    • Salnavas feldšeru-vecmāšu punkts

     Salnavas feldšeru-vecmāšu punkts

     Marita Strode

     Ambulatorā dienesta ārsta palīgs Salnavas feldšeru vecmāšu punkts
     Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pagasts, Ludzas novads, LV-5740
     Visi kontakti
    • Mežvidu feldšeru-vecmāšu punkts

     Mežvidu feldšeru-vecmāšu punkts

     Aivita Jegorova

     Ambulatorā dienesta ārsta palīgs Mežvidu feldšeru vecmāšu punkts
     "Aprūpes centrs", Mežvidi, Mežvidu pagasts, Ludzas novads, LV-5725
     Visi kontakti
  • Ludzas novada Izglītības pārvalde

   Ludzas novada Izglītības pārvalde

   Sarmīte Gutāne

   Pārvaldes vadītājs Ludzas novada Izglītības pārvalde, 214.kabinets
   Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, 2.stāvā
   Visi kontakti
  • Izglītības iestādes
   • Pirmsskolas izglītība
    • Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

     Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

     Lauma Caune

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde
     „Blontu skola”, Blontu ciems, Blontu pagasts, Ludzas novads, LV-5706
     Visi kontakti
    • Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

     Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

     Valentīna Matjušenoka

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde
     Skolas iela 4, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads, LV-5707
     Visi kontakti
    • Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde
    • Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”

     Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”

     Vaira Šicāne

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis"
     Malnavas iela 5, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
     Visi kontakti
    • Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"

     Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"

     Inga Loseviča

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"
     Latgales iela 94, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
     Visi kontakti
    • Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

     Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

     Diāna Golubeva

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"
     Latgales iela 156, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
     Visi kontakti
    • Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"

     Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"

     Ingrīda Paškeviča

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"
     P.Miglinīka iela 25, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
     Visi kontakti
    • Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Sienāzītis”

     Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Sienāzītis”

     Janīna Ņukša

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Sienāzītis"
     Jaunā iela 1, Malnava, Malnavas pagasts, Ludzas novads, LV – 5750
     Visi kontakti
    • Mežvidu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”

     Mežvidu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”

     Solvita Rusina

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Mežvidu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”
     Saules iela 4, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Ludzas novads, LV-5725
     Visi kontakti
    • Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde

     Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde

     Irina Agafonova

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde
     Domes iela 2, Zilupe, Ludzas novads, LV – 5751
     Visi kontakti
   • Vispārējā izglītība
    • Ludzas Mūzikas pamatskola

     Ludzas Mūzikas pamatskola

     Lolita Greitāne

     Skolas direktors Ludzas Mūzikas pamatskola
     Stacijas iela 45, Ludza, Ludzas novads, LV- 5701
     Visi kontakti
    • Mērdzenes pamatskola

     Mērdzenes pamatskola

     Inese Avota

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Mērdzenes pamatskola
     Skolas iela 1, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads, LV-5726
     Visi kontakti
    • Pildas pamatskola

     Pildas pamatskola

     Jurijs Zeļčs

     Skolas direktors Pildas pamatskola
     ,,Skola’’, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, LV – 5733
     Visi kontakti
    • Ciblas vidusskola

     Ciblas vidusskola

     Aija Jonikāne

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Ciblas vidusskola
     Ciblas vidusskola, Cibla, Ciblas pagasts, Ludzas novads, LV-5709
     Visi kontakti
    • Kārsavas vidusskola

     Kārsavas vidusskola

     Edgars Puksts

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Kārsavas vidusskola
     Vienības iela 101, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
     Visi kontakti
    • Ludzas 2. vidusskola

     Ludzas 2. vidusskola

     Zinaīda Buliga

     Skolas direktors Ludzas 2. vidusskola
     P.Miglinīka iela 34a, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
     Visi kontakti
    • Ludzas pilsētas vidusskola

     Ludzas pilsētas vidusskola

     Gunārs Strods

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Ludzas pilsētas vidusskola
     Blaumaņa iela 4, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701
     Visi kontakti
    • Zilupes vidusskola

     Zilupes vidusskola

     Alla Čekstere

     Skolas direktors Zilupes vidusskola
     Skolas iela 1, Zilupe, Ludzas novads, LV–5751
     Visi kontakti
   • Profesionālās ievirzes izglītības iestādes
    • J. Soikāna Ludzas mākslas skola

     J. Soikāna Ludzas mākslas skola

     Sandra Vorkale

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) J. Soikāna Ludzas mākslas skola
     Stacijas iela 62, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
     Visi kontakti
    • Kārsavas Mūzikas un mākslas skola

     Kārsavas Mūzikas un mākslas skola

     Vera Krišāne

     Skolas direktors Kārsavas Mūzikas un mākslas skola
     Vienības iela 99, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
     Visi kontakti
    • Ludzas novada Sporta skola

     Ludzas novada Sporta skola

     Elēna Fjodorova

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā) Ludzas novada Sporta skola
     P. Miglinīka iela 27, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
     Visi kontakti
    • Zilupes Mūzikas un mākslas skola

     Zilupes Mūzikas un mākslas skola

     Vera Doreiko-Sinkeviča

     Skolas direktors Zilupes Mūzikas un mākslas skola
     Tautas iela 2, Zilupe, Ludzas novads, LV – 5751
     Visi kontakti
   • Interešu izglītība
    • Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs

     Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs

     Eleonora Obrumāne

     Skolas direktors Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs
     Tirgus iela 22, Ludza, Ludzas novads, LV- 5701
     Visi kontakti
  • Ludzas novada Sociālais dienests

   Ludzas novada Sociālais dienests

   Lilita Gorbunova-Kozlova

   Sociālā dienesta vadītājs 5.kabinets
   Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
   Visi kontakti
   • Ludzas novada Sociālā dienesta Ludzas teritoriālā nodaļa

    Ludzas novada Sociālā dienesta Ludzas teritoriālā nodaļa

    Katrīna Skrebinska

    Nodaļas vadītājs 5.kabinets
    Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Ludzas novada Sociālā dienesta Ciblas teritoriālā nodaļa

    Ludzas novada Sociālā dienesta Ciblas teritoriālā nodaļa

    Inta Senkāne

    Nodaļas vadītājs
    “Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads, LV-5706
    Visi kontakti
   • Ludzas novada Sociālā dienesta Kārsavas teritoriālā nodaļa

    Ludzas novada Sociālā dienesta Kārsavas teritoriālā nodaļa

    Andžela Malakāne

    Nodaļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Ludzas novada Sociālā dienesta Zilupes teritoriālā nodaļa

    Ludzas novada Sociālā dienesta Zilupes teritoriālā nodaļa

    Olga Klovane

    Nodaļas vadītājs
    Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV- 5751
    Visi kontakti
  • Sociālā atbalsta iestādes
   • Pansionāts "Mūsmājas"

    Pansionāts "Mūsmājas"

    Zenta Čačka

    Vadītājs Pansionāts "Mūsmājas"
    Liepu iela 2, Malnava, Malnavas pagasts, Ludzas novads, LV-5717
    Visi kontakti
   • Ludzas novada Sociālās aprūpes centrs "Ludza"

    Ludzas novada Sociālās aprūpes centrs "Ludza"

    Regīna Borisova

    Direktors Ludzas novada Sociālās aprūpes centrs "Ludza"
    “Pansionāts”, Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads LV-5735
    Visi kontakti
  • Kultūras iestādes
   • Ludzas novada Kultūras centrs

    Ludzas novada Kultūras centrs

    Renāte Mikaskina

    Vadītājs Ludzas novada Kultūras centrs
    Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
    • Ludzas kultūras nams

     Ludzas kultūras nams

     Valentīna Razumovska

     Vadītājs Ludzas kultūras nams
     Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads, LV- 5701
     Visi kontakti
    • Kārsavas kultūras nams

     Kārsavas kultūras nams

     Ināra Rasima

     Vadītājs Kārsavas kultūras nams
     Vienības iela 49C, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
     Visi kontakti
    • Zilupes Kultūras nams

     Zilupes Kultūras nams

     Inese Pertaja

     Vadītājs Zilupes kultūras nams
     Tautas iela 1, Zilupe, Ludzas novads, LV- 5751
     Visi kontakti
   • Ludzas novada bibliotēka

    Ludzas novada bibliotēka

    Elita Zirne

    Direktors Ludzas novada bibliotēka
    Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
    • Kārsavas pilsētas bibliotēka

     Kārsavas pilsētas bibliotēka

     Aija Paršova

     Bibliotēkas vadītājs Kārsavas pilsētas bibliotēka
     Vienības iela 49c Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
     Visi kontakti
    • Zilupes pilsētas bibliotēka

     Zilupes pilsētas bibliotēka

     Nadežda Ļemeševa

     Bibliotēkas vadītājs Zilupes pilsētas bibliotēka
     Tautas iela 1, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751
     Visi kontakti
    • Blontu pagasta bibliotēka

     Blontu pagasta bibliotēka

     Inta Vonoga

     Bibliotēkas vadītājs Blontu pagasta bibliotēka
     "Domes nams", Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads, LV-5706
     Visi kontakti
    • Briģu pagasta bibliotēka

     Briģu pagasta bibliotēka

     Alla Dolgovska

     Bibliotēkas vadītājs Briģu pagasta bibliotēka
     Skolas iela 4, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads, LV-5707
     Visi kontakti
    • Ciblas pagasta bibliotēka

     Ciblas pagasta bibliotēka

     Rita Trukšāne

     Bibliotēkas vadītājs Ciblas pagasta bibliotēka
     Skolas iela 1, Cibla, Ciblas pagasts, Ludzas novads, LV- 5709
     Visi kontakti
    • Ciblas pagasta Felicianovas bibliotēka

     Ciblas pagasta Felicianovas bibliotēka

     Lilita Šendo

     Bibliotēkas vadītājs Felicianovas bibliotēka
     Vecā iela 5, Felicianova, Ciblas pagasts, Ludzas novads, LV-5709
     Visi kontakti
    • Cirmas pagasta bibliotēka

     Cirmas pagasta bibliotēka

     Marina Piterāne

     Bibliotēkas vadītājs Cirmas pagasta bibliotēka
     Pagasta iela 2, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
     Visi kontakti
    • Goliševas pagasta bibliotēka

     Goliševas pagasta bibliotēka

     Skaidrīte Lankovska

     Bibliotēkas vadītājs Goliševas pagasta bibliotēka
     Bērnu iela 1, Goliševa, Goliševas pagasts, Ludzas novads, LV-5704
     Visi kontakti
    • Isnaudas pagasta bibliotēka

     Isnaudas pagasta bibliotēka

     Inga Taraseviča

     Bibliotēkas vadītājs Isnaudas pagasta bibliotēka
     "Vecparks", Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701
     Visi kontakti
    • Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka

     Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka

     Iveta Čodare

     Bibliotēkas vadītājs Istalsnas pagasta bibliotēka
     "Dzelmes", Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5716
     Visi kontakti
    • Istras pagasta bibliotēka

     Istras pagasta bibliotēka

     Jeļena Kreminska

     Bibliotēkas vadītājs Istras pagasta bibliotēka
     "Pagastmāja", Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, LV-5748
     Visi kontakti
    • Lauderu pagasta bibliotēka

     Lauderu pagasta bibliotēka

     Valentīna Klovane

     Bibliotēkas vadītājs Lauderu pagasta bibliotēka
     Rožu iela 6, Lauderi, Lauderu pagasts, Ludzas novads, LV-5722
     Visi kontakti
    • Līdumnieku pagasta bibliotēka

     Līdumnieku pagasta bibliotēka

     Rudīte Valtere

     Bibliotēkas vadītājs Līdumnieku pagasta bibliotēka
     “Zvārguļi”, Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, Ludzas novads, LV-5719
     Visi kontakti
    • Malnavas pagasta Nesteru bibliotēka

     Malnavas pagasta Nesteru bibliotēka

     Zinaīda Kaupuže

     Bibliotēkas vadītājs Malnavas pagasta Nesteru bibliotēka
     "Nesteru bibliotēka", Nesteri, Malnavas pagasts, Ludzas novads, LV-5717
     Visi kontakti
    • Mežvidu pagasta bibliotēka

     Mežvidu pagasta bibliotēka

     Inta Nagla

     Bibliotēkas vadītājs Mežvidu pagasta bibliotēka
     "Pagastmāja", Mežvidi, Mežvidu pagasts, Ludzas novads, LV-5725
     Visi kontakti
    • Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka

     Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka

     Anna Kalniņa

     Bibliotēkas vadītājs Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka
     "Kalvine”, Otrie Mežvidi, Mežvidu pagasts, Ludzas novads, LV-5737
     Visi kontakti
    • Mērdzenes pagasta bibliotēka

     Mērdzenes pagasta bibliotēka

     Janīna Kadakovska

     Bibliotēkas vadītājs Mērdzenes pagasta bibliotēka
     Liepu iela 19, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads, LV-5726
     Visi kontakti
    • Nirzas pagasta bibliotēka

     Nirzas pagasta bibliotēka

     Inese Ali

     Bibliotēkas vadītājs Nirzas pagasta bibliotēka
     "Bibliotēka", Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads, LV-5729
     Visi kontakti
    • Ņukšu pagasta bibliotēka

     Ņukšu pagasta bibliotēka

     Anastasija Pisarenko

     Bibliotēkas vadītājs Ņukšu pagasta bibliotēka
     "Gaismiņa", Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, LV-5730
     Visi kontakti
    • Pasienes pagasta bibliotēka

     Pasienes pagasta bibliotēka

     Jūlija Siņicina-Skrobova

     Bibliotēkas vadītājs Pasienes pagasta bibliotēka
     "Svīres", Pasiene, Pasienes pagasts, Ludzas novads, LV-5732
     Visi kontakti
    • Pildas pagasta bibliotēka

     Pildas pagasta bibliotēka

     Inese Germane

     Bibliotēkas vadītājs Pildas pagasta bibliotēka
     Liepu iela 3, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, LV-5733
     Visi kontakti
    • Pureņu pagasta bibliotēka

     Pureņu pagasta bibliotēka

     Ruta Zaiceva

     Bibliotēkas vadītājs Pureņu pagasta bibliotēka
     Kalna iela 3, Kivdolova, Pureņu pagasts, Ludzas novads, LV-5745
     Visi kontakti
    • Pušmucovas pagasta bibliotēka

     Pušmucovas pagasta bibliotēka

     Ilga Baziļeviča

     Bibliotēkas vadītājs Pušmucovas pagasta bibliotēka
     Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads, LV-5742
     Visi kontakti
    • Rundēnu pagasta bibliotēka

     Rundēnu pagasta bibliotēka

     Jeļena Jefremova

     Bibliotēkas vadītājs Rundēnu pagasta bibliotēka
     Latgales iela 10, Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, LV-5739
     Visi kontakti
    • Salnavas pagasta bibliotēka

     Salnavas pagasta bibliotēka

     Astrīda Diča

     Bibliotēkas vadītājs Salnavas pagasta bibliotēka
     Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pagasts, Ludzas novads, LV-5740
     Visi kontakti
    • Zaļesjes pagasta bibliotēka

     Zaļesjes pagasta bibliotēka

     Jeļena Smutova

     Bibliotēkas vadītājs Zaļesjes pagasta bibliotēka
     Padomes iela 2, Zaļesje, Zaļesjes pagasts, Ludzas novads, LV-5705
     Visi kontakti
    • Zvirgzdenes pagasta bibliotēka

     Zvirgzdenes pagasta bibliotēka

     Jolanta Prīdāne

     Bibliotēkas vadītājs Zvirgzdenes pagasta bibliotēka
     Janīnas Tabūnes iela 6 - 4, Lucmuiža, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads, LV-5752
     Visi kontakti
   • Ludzas novada Tūrisma centrs

    Ludzas novada Tūrisma centrs

    Līga Kondrāte

    Tūrisma centra vadītājs Ludzas novada Tūrisma centrs
    Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
   • Ludzas Novadpētniecības muzejs

    Ludzas Novadpētniecības muzejs

    Milāna Bule

    Direktors Ludzas Novadpētniecības muzejs
    J. Kuļņeva iela 2, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
    Visi kontakti
  • Ludzas novada Bāriņtiesa

   Ludzas novada Bāriņtiesa

   Iveta Gajevska

   Bāriņtiesas priekšsēdētājs Ludzas novada Bāriņtiesa
   Raiņa 16A, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701, 2. stāvā
   Visi kontakti
  • Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisija