Cirmas pagasts ir viena no Ludzas novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļrietumos, Cirma ezera krastā. Robežojas ar Zvirgzdenes, Isnaudas, Pureņu pagastu, kā arī ar Rēzeknes novada Lendžu, Griškānu un Stoļerovas pagastiem.

Cirmas pagasts izveidojies pēc 2.pasaules kara bijusī Zvirgzdenes pagasta teritorijā. 1945.gadā Zvirgzdenes pagastā tika izveidoti vairāki ciemi, to starpā Cirmas un Pokuminas ciems.

Pie pagasta robežām atrodas Bižu un Zvirgzdenes ezers, bet pagasta teritorijā plešas Ludzas rajonā lielākais Cirma ezers. Pagasta teritorijā vēl plešas Dukanu vai Saliņu, Križutu, Runtortas, Pauguļu, Soidu, Gomeļmuižas, Čertovkas, ezeri. Te tek Pabarga un Garbarupe, Pauguļu strauts. Ap trešdaļu platības aizņem meži. Pagastā atrodas zemais Putinovas purvs un Peiss vai Muļču purvs.