Kontakti

pansionats [at] ludzasnovads.lv

Atrašanās vieta

“Ābelīte”, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5716

Darbinieki

Regīna Borisova

Direktors - Ludzas novada Sociālās aprūpes centrs "Ludza"
pansionats [at] ludzasnovads.lv

Ludzas novada sociālās aprūpes centrs “Ludza” (turpmāk SAC “Ludza”) Istalsnas filiāle atrodas skaistā vietā Istalsnā,10 km attālumā no Ludzas pilsētas centra. SAC “Ludza” Istalsnas filiāle savu darbību uzsācis 2020.gada 6.janvārī, ienesot vērienīgas pārmaiņas vecu cilvēku un personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanā.

SAC “Ludza” Istalsnas filiāles mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos, pašaprūpes spēju atjaunošanu un nostiprināšanu klientam, kurš vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pats saviem spēkiem.

Centrā diennakts aprūpi un uzraudzību nodrošina 2 cilvēki. Šeit ir iespējams dzīvot vienvietīgās, divvietīgās, trīsvietīgas un četrvietīgās istabiņās. Centra teritorija klientus priecē ar krāšņiem ziediem, kā arī zaļajā zonā ir pastaigu celiņi un soliņi.

SAC “Ludza” Istalsnas filiāles pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts:

 • dzīvesvieta ar sadzīvei nepieciešamo inventāru, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • ēdināšana 4 reizes dienā;
 • veļa, apģērbs un apavi;
 • reģistrācija pie ģimenes ārsta, nepieciešamības gadījumos konsultācijas pie speciālistiem;
 • ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde;
 • brīvā laika pavadīšanas aktivitātes;
 • kultūras pasākumi, kā arī pēc personas vēlēšanās tiek organizēta garīgā aprūpe atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
 • kontakti ar klientu piederīgajiem;
 • ja nepieciešams, palīdzība personas individuālo sociālo problēmu risināšanā.

Par centra klientiem ikdienā rūpējas speciālisti:

 • medicīnas māsa,
 • fizioterapeits,
 • sociālais darbinieks,
 • sociālais aprūpētājs,
 • sociālais rehabilitētājs

Centrā pieejami tehniskie palīglīdzekļi, kvalitatīvai pakalpojuma nodrošināšanai:

 • funkcionālās gultas,
 • personiskās aprūpes palīgierīces,
 • balsta palīgierīces,
 • ratiņkrēsli.

Klientam iestājoties sociālās aprūpes centrā nepieciešamie dokumenti:

 • klienta iesniegums par uzņemšanu sociālās aprūpes centrā;
 • pase klientam;
 • pase apgādniekam;
 • no ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli; izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;
 • psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību;
 • izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par klientam izmaksājamās pensijas, piemaksu pie pensijas, apdrošināšanas atlīdzības, kaitējuma atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru un izmaksas datumu;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, ja klientam ir invaliditāte;
 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte un sociālā dienesta lēmums.

Klienti tiek uzņemti no visas Latvijas.

Pakalpojuma izmaksas:

Ja klients izvēlas saņemt sociālās aprūpes centra pakalpojumu, par pakalpojumu jāmaksā 85% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un / vai citiem ienākumiem, ja tādi ir. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu pakalpojuma cenu, tad starpību līdz pilnai cenai samaksā pašvaldība vai viņu likumiskie apgādnieki.