Ik gadu Ludzas novada pašvaldība organizē konkursu “Ludzas novada Uzņēmēju gada balva” ar mērķi apzināt un godināt Ludzas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, veicināt Ludzas novada uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Ludzas novadā.

Kandidatūras var izvirzīt šādās nominācijās: Lielākais nodokļu maksātājs, Lielākais darba devējs, Gada bioloģiskais ražotājs, Gada amatnieks, Gada mājražotājs, Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs, Gada lauksaimnieks, Gada skolēnu mācību uzņēmums, Gada ģimenes uzņēmums, Gada pakalpojumu sniedzējs un Gada tirgotājs. Konkursa komisijai ir tiesības izveidot citas nominācijas un piešķirt kādu no speciālbalvām – Ludzas un/vai novada Tēla popularizētājs.