Pieaugušo izglītība ir izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām.

Sarmīte Leščinska

Pieaugušo izglītības metodiķis - Ludzas novada Izglītības pārvalde
sarmite.lescinska [at] ludzasnovads.lv