Pieaugušo izglītība ir izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām.

Aptauja Ludzas novada iedzīvotājiem par iedzīvotāju vajadzībām izglītības jomā

Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju vajadzības pieaugušo izglītības jomā. Aptaujas laikā iegūtie dati tiks apkopoti un izmantoti mācību piedāvājuma veidošanai. Paldies par atbildēm! Saite uz aptauju:
Skatīt vairāk

Sarmīte Leščinska

Pieaugušo izglītības metodiķis - Ludzas novada Izglītības pārvalde
sarmite.lescinska [at] ludzasnovads.lv