Kontakti

velesanas [at] ludzasnovads.lv

Atrašanās vieta

Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701

Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra ārkārtas domes sēdes lēmumu „Par Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas ievēlēšanu” (protokols Nr.9, 12.§) apstiprināta Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisija šādā sastāvā:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Iveta Gajevska
 • Komisijas sekretārs: Nadežda Tarasova
 • Komisijas locekļi:
  • Inta Senkāne;
  • Arnis Poikāns;
  • Saule Jakušenoka;
  • Aija Paršova;
  • Sintija Timule.

Vēlēšanu komisiju izveidošanu un darbību nosaka Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums. Vēlēšanu komisiju pienākumi noteikti arī likumā "Saeimas vēlēšanu likums", likumā "Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums", likumā "Pašvaldības domes vēlēšanu likums" un likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu". Vēlēšanu komisijām ir saistošas arī Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumi un rīkojumi.