Dabas parks “Numernes valnis”
Dabas parks “Numernes valnis”

Salnavas pagasts ir viena no Ludzas novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļrietumos, Krievijas pierobežā. Robežojas ar Kārsavas pilsētu, Malnavas un Mežvidu pagastiem, Rēzeknes novada Nautrēnu pagastu, Balvu novada Krisjāņu, Tilžas un Baltinavas pagastiem.

Salnavas pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes Adzeles pacēlumā. Virsu veido viļņoti, lēzeni viļņoti, vietām plakani līdzenumi. Pagasta ziemeļu daļā stiepjas Nūmērnes valnis – grants oss, kurā atrodas Adzeles pacēluma augstākā vieta Pilskalns. Pagasta austrumu daļā atrodas Naudaskalns. Lielākie pagasta ezeri – Nūmērnes, Lielais Kugru un Mazais Kugru. Pagasta upes – Iča, Diuškupe, Nūvozina un Kūkova. 49% pagasta platības aizņem meži. Plaši mežu masīvi un purvi ir rietumu daļā. Te atrodas daļa no zemā Peikstuļnīcas – Salas purva. Ir vairāki mazi purviņi (Kazu, Kugriņu). 

Tagadējā pagasta teritorijā savulaik atradās Ruskulovas, Salnavas un Žurilovas muiža. Salnavas muižas ēku komplekss piederēja poļu muižnieku Šadursku dzimtai un tā ir veidota klasicisma stilam raksturīgās būvformās. Līdz mūsdienām daļēji saglabājies iekopts parks, gleznaini dīķi ar saliņām un viens no dižakmeņiem, tautā saukts par Mīlestības akmeni. Pagastā 30.gados vējdzirnavas un motordzirnavas Ruskulovā, ūdensdzirnavas Bļašos un Kūkovā, trīs ķieģeļu dedzinātavas Rogos, vienā no tām apdedzināja arī kaļķus un ražoja keramikas traukus.

Salnavas pagastā atrodas arī dabas parks “Numernes valnis”, kas ir NATURA 2000 teritorija un tiek veidota, lai saglabātu Latvijā un Eiropā augstvērtīgas dabas bagātības. Tajā ierīkots skatu tornis, dabas izziņas taka, zvaigžņu vērošanas krēsli, kā arī arhitekta Didža Jaunzema veidotais vides objekts “Uguns”.

Pagastā ir divas katoļu baznīcas – Ruskulovas baznīca Kūkovas ciemā un Salnavas baznīca. Ruskulovas Lurdas Dievmātes Romas katoļu baznīca Kūkovas ciemā, kas ir viena no senākām Latgales koka baznīcām.