Bilde

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 28/2022 "Par pašvaldības palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai un restaurācijai, ēku fasāžu krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomaiņai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijā esošajām ēkām, kā arī Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertajām ēkām Ludzas novadā""
Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt saglabājušos un funkcionējošu vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu, ēku fasāžu krāsojuma atjaunošanu un jumta seguma nomaiņu atbilstoši Ludzas novada apbūves noteikumiem, veicinot arhitektoniski kvalitatīvas vides saglabāšanu.
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā dzīvojamu un publisko ēku (dzīvokļu) īpašnieki vai viņu pilnvarnieki pieprasa pašvaldības palīdzību programmā ietverto elementu atjaunošanai.

Uz šajos noteikumos noteikto pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošās ēkas, kā arī Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertās ēkas Ludzas novadā ja:

  • dzīvojamo un publisko ēku fasādes būvgaldniecības izstrādājumi atrodas publiski redzamā vietā – apdzīvotas vietas ielas, ceļa vai laukuma fasādē, un šo izstrādājumu restaurācija būtiski uzlabotu apdzīvotas vietas kultūrvēsturisko ainavu;
  • stilistiski un vēsturiski unikāli būvgaldniecības izstrādājumi ir sliktā tehniskā stāvoklī un apdraud šī izstrādājuma turpmāko pastāvēšanu;
  • dzīvojamās un publiskās ēkas fasādei ir nepieciešama renovācija, priekšroku dodot vēsturiski un arhitektoniski vērtīgai apbūvei;
  • dzīvojamo un publisko ēku jumtu segumam ir nepieciešama renovācija, priekšroku dodot vēsturiski arhitektoniski vērtīgai apbūvei.