Rundēnu pagasts ir viena no Ludzas novada administratīvajām teritorijām tā dienvidrietumos. Robežojas ar Pildas, Nirzas, Istras un Lauderu pagastiem, Krāslavas novada Šķaunes un Ezernieku pagastiem un Rēzeknes novada Kaunatas pagastu.

Rundēnu pagasts atrodas Latgales augstienē; pagasta lielāko daļu aizņem Rāznavas pauguraine, Dienvidaustrumos – Dagdas pauguraine. Augstākā ir pagasta ziemeļu daļa, kas veido ūdensšķirtni starp Daugavas un Veļikajas baseinu, un rietumu mala, kas pieguļ Lielam liepukalna masīvam. Augstākie pauguri ir Pentjušu kalns, un pauguri, kas atrodas nedaudz uz ziemeļiem no Kovališkiem pie Sūnupļavas, pie Rudzīšiem. Bižas ezers ir lielākais pagastā, savukārt mazākie ezeri – Bezļesjes ezers, Aunejas ezers, Testesčkovas, Loboržu, Audeļu ezers, Pakalnu, Vorzovas, Kaziņu ezers un Rudzīšu ezers.

Rundēnu pagastā bijušas Rundānu, Viktorinavas, Bišu muiža un vairākas pusmuižas- Zuranpoles, Čuhnovas, L.Kriņņicas, M. Kriņņicas un Zaķu pusmuiža. Pagastā atrodas arī daļa no Ezernieku aizsargājamo ainavu apvidus, kas dibināts 1977.gadā, lai saglabātu Latgales augstienes centrālajai daļai raksturīgo  dabas daudzveidību un ainavu īpatnības.