• Ciblā un tās apkārtnē – Ineta Miklucāne, tālrunis +371 27822104
  • Kārsavā un tās apkārtnē – Mihails Oļipovs, tālrunis +371 26316115
  • Zilupē un tās apkārtnē – Andris Segals, tālrunis +371 29374785