Zemāk uzskaitītas ar saistošajos noteikumos Nr.1/2021 “Ludzas novada pašvaldības nolikums” apstiprinātās konsultatīvās padomes.


Uzņēmēju konsultatīvā padome

 • Padomes priekšsēdētājs: Jānis Romancāns, SIA „Tritton”, valdes loceklis 
 • Padomes locekļi: 
  • Andrejs Andrejevs, ZS „Mežāres A”, menedžeris
  • Sergejs Bogdanovs, SIA „ECHO”, valdes priekšsēdētājs
  • Vitauts Gojevs, ZS „Mauriņi”, īpašnieks
  • Marija Gorbunova, SIA Saule 5″, valdes priekšsēdētāja
  • Ēriks Kondrāts, SIA „Ludzas tūrisma aģentūra”, valdes priekšsēdētājs
  • Ināra Konovalova, SIA „Agroķīmija”, valdes priekšsēdētāja
  • Andris Morozovs, ZS „Sniedziņi AM”, īpašnieks
  • Inga Ostrovska, IK “ZAVIO”, ekonomiste, grāmatvede

Tradicionālo konfesiju konsultatīvās padome

 • Padomes priekšsēdētājs:  Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece;
 •  Padomes priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Kiričenko – Ludzas Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīcas priesteris;
 •  Padomes locekļi:
  • Mārtiņš Vaickovskis – Kārsavas evaņģēliski luteriskās draudzes prāvests;
  • Rodions Doļa – Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudzes prāvests;
  • Vitālijs Filipenoks – Zilupes Jēzus Sirds draudzes un Pasienes Svētā Dominika draudzes prāvests;
 • Sekretārs bez balss tiesībām: Jana Dukaļska – Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste.