Kontakti

pasts [at] ludzasnovads.lv

AS "Citadele banka" konts

Saņēmēja nosaukums:
Ludzas novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000017453
Bankas konts:
PARXLV22
Bankas nosaukums:
AS Citadele banka
Bankas kods:
LV09PARX0002240270024

AS “Swedbank" konts

Saņēmēja nosaukums:
Ludzas novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000017453
Bankas konts:
HABALV22
Bankas nosaukums:
AS “Swedbank"
Bankas kods:
LV17HABA0551022164211

AS "SEB banka" konts

Saņēmēja nosaukums:
Ludzas novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000017453
Bankas konts:
LV19UNLA0050023162654
Bankas nosaukums:
AS "SEB banka"
Bankas kods:
UNLALV2X
Pašvaldības iestādes

Ludzas novada pašvaldības darba laiks:

 • Pirmdiena 8:00-12:00, 13:00-17:00
 • Otrdiena 8:00-12:00, 13:00-17:00
 • Trešdiena 8:00-12:00, 13:00-17:00
 • Ceturtdiena 8:00-12:00, 13:00-17:00
 • Piektdiena 8:00-12:00, 13:00-17:00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Pašvaldības kases darba laiks:

 • Pirmdiena 8:00-15:00
 • Otrdiena 8:00-15:00
 • Trešdiena 8:00-15:00
 • Ceturtdiena 8:00-15:00
 • Piektdiena 8:00-15:00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Reģ. nr. 90000017453 


Raiņa ielā 16, Ludza

Ludzas novada pasvaldiba
Ludzas novada pašvaldība (Raiņa iela 16, Ludza)

1. stāvs

 • Ludzas novada Ludzas pilsētas VPVKAC
 • Pašvaldības policija
 • Būvvalde

2. stāvs

 • Izglītības pārvalde
 • Finanšu un grāmatvedības nodaļa

3. stāvs

 • Vadība
 • Administratīvā nodaļa
 • Juridiskā nodaļa

4. stāvs

 • Attīstības un plānošanas nodaļa
 • Informācijas tehnoloģiju nodaļa
 • Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļa

Rainņa iela 16a, Ludza
Ludzas novada pašvaldība (Raiņa iela 16A, Ludza).

Raiņa 16A, Ludza

1. stāvs

 • Dzimtsarakstu nodaļa
 • Sociālais dienests
 • Arhīvs

2. stāvs

 • Ludzas novada bāriņtiesa