Briģu pagasts ir viena no Ludzas novada administratīvajām teritorijām tā austrumos, Krievijas pierobežā. Robežojas ar Isnaudas un Nirzas pagastiem, Zilupes pilsētu, Zaļesjes, Ciblas un Līdumnieku pagastiem.

Vissenākās ziņas par pagasta veidošanos ir apmēram no 1840. gada. Tajā laikā šajā teritorijā atradās Vitebskas guberņas Janovoles pagasts, kas bija izveidojies ap cara armijas ģenerāļa muižnieka Borga muižu. Muižnieks izklaidēja savus viesus, tuvējā ezerā vizinot viņus ar kuģīti “Brig”. No šā kuģīša cēlies ezera nosaukums un vēlāk izveidojies apdzīvotās vietas nosaukums “Brigi”.

Austrumos garā posmā gar robežu ar Krieviju tek Zilupes pieteka Pernovka. Zilupes lielākās pietekas ir Istra, Pūdupe, Jučovas strauts. Lielākie ezeri: Brigu, Čornojas (Melnais ez., daļa ezera atrodas Krievijas teritorijā) un Rimšu ezers. Lielākie purvi atrodas pagasta austrumu daļā, tie ir Opuļu un Rovu purvs.