Pamatinformācija:

Ludzas novads ir pierobežas novads un atrodas Latgales reģiona austrumu daļā. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem tā kopējā teritorija aizņem 2412 km2 (t.sk. pilsētas – 19,24 km2). Novada administratīvais centrs ir Ludzas pilsēta. Tā atrodas 267 km attālumā no valsts galvaspilsētas Rīgas, 122 km attālumā no Daugavpils un 30 km attālumā no Rēzeknes. Ludzas novads robežojas ar Rēzeknes, Balvu un Krāslavas novadu. 

Iedzīvotāju skaits – 24 062 (uz 01.07.2022).

Ekonomiski aktīvie uzņēmumi – 566.

Pašvaldības atbalsta iespējas:

  • Iespēja nomāt pašvaldības zemi ar apbūves tiesībām (apbūves gadījumā pastāv pirmpirkuma tiesības zemes iegādei īpašumā);
  • Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides līdz 90% no NĪN apmērā;
  • Pieejami uzņēmējdarbības konsultantu pakalpojumi, kas palīdz un konsultē uzņēmējus;
  • Iespēja pieslēgties inženiertīkliem Ludzas pilsētā un lielākajos ciemos;
  • Publiskās infrastruktūras uzlabošana un sakārtošana;
  • Plānotas ES investīcijas ražošanas teritoriju sakārtošanā un uzņēmējdarbības vides radīšanā;
  • Latgales speciālās ekonomiskās zonas statusa piešķiršanas iespējas, kas dos iespējas saņemt uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaides līdz 80%;
  • Darbojas tūrisma informācijas centrs, kas palīdz tūrisma uzņēmējiem;