Ludzas novada pašvaldības iestāžu nolikumi

Iestāžu nolikumi

Pilsētu un pagastu pārvalžu nolikumi

Izglītības iestāžu nolikumi

Vispārējā izglītības iestādes

Pirmsskolas izglītības iestādes

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes

Interešu izglītība

Ludzas novada pašvaldības apstiprinātie komisiju un padomju nolikumi

Komisiju nolikumi

Padomju nolikumi