Domes vadības kontaktinformācija un pieņemšanas laiks:

Edgars Mekss

Edgars Mekšs

Domes priekšsēdētājs
Ināra silicka

Ināra Silicka

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
Olegs Agafonovs

Oļegs Agafonovs

Domes priekšsēdētāja 2.vietnieks