Kontakti

karsavas.slimnica [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Vienības iela 52, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717

Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

Juridiskā adrese

Vienības iela 52, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717

Reģistrācijas numurs

40003257732

Kapitālsabiedrības grupa*

mazā kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

509 320

Pašvaldības līdzdalība, %

100

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Marita Stepanova

Izmaksātās dividendes, EUR

0

SIA “Kārsavas slimnīca” gada pārskati

2022.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

  • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) – 30 123€
  • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 68 315€
  • Dabas resursu nodoklis – 0€
  • UIN (Uzņēmuma ienākuma nodoklis) – 0€
  • URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 179€
  • PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) – 0€

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

  • NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) – 0€

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Vjačeslavs Protasovs, +371 65707081

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam