Kontakti

karsavas.slimnica [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Vienības iela 52, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717

Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

Juridiskā adrese

Vienības iela 52, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717

Reģistrācijas numurs

40003257732

Kapitālsabiedrības grupa*

Maza kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

509 320

Pašvaldības līdzdalība, %

100

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi***
  • Nodrošināt veselības un sociālās aprūpes kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanu, veicot veselības un sociālās aprūpes telpu labiekārtojumu, nodrošināt Ludzas novadā kvalitatīvus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Marita Stepanova

Izmaksātās dividendes, EUR

0

SIA “Kārsavas slimnīca” gada pārskati

2022.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

  • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) – 30 123€
  • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 68 315€
  • Dabas resursu nodoklis – 0€
  • UIN (Uzņēmuma ienākuma nodoklis) – 0€
  • URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 179€
  • PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) – 0€

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

  • NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) – 0€

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Vjačeslavs Protasovs, +371 65707081

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam
*** Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 1.§)