Kontakti

sia.alaas [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601
attels

Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

Juridiskā adrese

“Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Reģistrācijas numurs

42403013918

Kapitālsabiedrības grupa*

Maza kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

1 998 692

Pašvaldības līdzdalība, %

24.99 %

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1., 2. un 3.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi***
 • Nodrošināt ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu, augsti tehnoloģisku, videi draudzīgu un efektīvu atkritumu apsaimniekošanu Austrumlatgales AAR iedzīvotājiem ar sabalansētu sabiedriskā pakalpojuma tarifu un nodrošināt kvalitatīvu SA apsaimniekošanu SA apsaimniekošanas zonā par samērīgu maksu. Nodrošināt stabilu, uz attīstību vērstu kapitālsabiedrības darbību.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Sergejs Jakovlevs

SIA “ALAAS” gada pārskati

Izmaksātās dividendes, EUR

0

2022.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

 • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) – 112 575 
 • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 249 678 
 • Dabas resursu nodoklis – 742 419 €; (t. sk. Rēzeknes novada pašvaldības budžetā – 296 968 €)
 • NĪN (Nekustamā īpašuma Nodoklis, Rēzeknes novada pašvaldības budžetā) – 1000 
 • URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 226 
 • Citas iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā – 0 €
 • PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) – 353 012 
 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis – 177 
 • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas nodeva – 2462 
 • Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis – 1110 
 • Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis – 1836 
 • Autoceļu ekspluatācijas nodoklis – 5218 

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

 • Iemaksas Ludzas novada pašvaldības budžetā netika veiktas.

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Tīmekļa vietne

www.alaas.lv

E-pasts

sia.alaas@inbox.lv

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Aigars Metlāns, +371 64607673

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam
*** Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 1.§)