Pušmucovas ainas
Pušmucova. Fotogrāfijas autore: Ligita Karvele

Pušmucovas pagasts ir viena no Ludzas novada administratīvajām teritorijām. Robežojas ar Blontu, Zvirgzdenes, Mežvidu un Mērdzenes pagastiem. 

Lielākā pagasta daļa atrodas Latgales augstienes Burzavas paugurainē, ziemeļaustrumu mala-Mudavas zemienes Zilupes līdzenumā. Pagasta dienvidaustrumos Burzavas pauguraini no blakusesošā Zilupes līdzenuma norobežo Nūraugu kalns. Arī pārējie augstākie pauguri atrodas pagasta dienvidu daļā: pie Iudriem, pie Potašiem un pie Mežerniekiem. Lielākā upe Rītupe veido robežu ar Mežvidu pagastu, uz dienvidrietumiem no Pušmucovas sākas Rītupes lielākā pieteka Latvijā – Strauja. Lielākie ezeri: Mukaušu un Snotiuļu. 31% pagasta teritorijas aizņem meži. Ir grants karjeri – Kazinīkos, Zujevā un Vornaišos.

Ciems izveidojies uz Pušmucovas muižas zemes. Pušmucovas (Poszmucow) muiža bijusi viena no labākajām un lielākajām apkārtnē. Pušmucovas pagasts ievērojams kā Latgales rikšotāju sacensību norises vieta.