Pildas pagasts ir viena no Ludzas novada administratīvajām teritorijām tā vidienē. Robežojas ar Ņukšu, Isnaudas, Nirzas un Rundēnu pagastiem, kā arī Rēzeknes novada Kaunatas pagastu.

Pagasta teritorija atrodas Latgales augstienes vidusdaļā, Rāznavas pauguraines austrumdaļā. Reljefs stipri paugurains, starppauguru ielejās izveidojušies daudzi ezeri. Virsas augstums pagasta ziemeļu daļā pie Raibakoziem 160,3 metri virs jūras līmeņa, pagasta vidusdaļā uz dienvidrietumiem no Boldačiem 181,5 m vjl., Pelču kalnā 195,8  m vjl., pagasta dienviddaļā nedaudz uz ziemeļaustrumiem no Sergušinas 222,3 m vjl. Pagasta lielākā upe Ilža. Tās pietekas Auneja un Porkaļu upīte. No Līdūkšņa ezera iztek pagasta ziemeļaustrumu robežupīte ar tādu pašu nosaukumu. Šis ir ezeriem visbagātākais rajona pagasts. To ir 23 ar 512,3 hektāru kopējo platību: Līdūkšņa, Lielais Kūrmas, Mazais Kūrmas, Rogaižas, Porkaļu, Garais Snidzins, Brodaižas, Vorcu, Šķirpānu, Rancānu, Lielais Filantmuižas, Ostrovas, Baldaču, Nirinkas, Mazais Filantmuižas, Rovinkas, Pūdānu, Nirinu, Rudno, Vorkaļu, Šķirlandes, Vidžu, Okuņovkas, Ozoliņu, Gluhoe, Plataču, Tjapšu. Uz robežas ar citiem pagastiem plešas: Aunejas (ar Nirzas), Kaziņa (ar Rundānu), Idzipoles (ar Kaunatas), Augšsniedziņas (ar Ņukšu) ezers. Meži aizņem 42% platības. Lielākais Roskošu sils.

Arheoloģiskie pieminekļi – divi senkapi Brodaižu ciemā (3.-11. gs. un 11.-13. gs.), Rogaižu ciema senkapi, kuri daļēji pētīti 1925.g. Akmens cirvji atrasti Versanču ciemā un Brodaižos, agrā dzelzs laikmeta senlietas – Brodaižos. Ir 2 pilskalni. “Gorodoks” atrodas pie Porkaļu ciema. Kalnu apņem 3 septiņstūra grāvji. Gorodoks pie Solominkas ciema atrodas 21 m augstā kalnā starp diviem ezeriem. Pagasta teritorijā ir Brodaižu Kristus pārmainīšanas Romas katoļu baznīca, ko 1813.gadā cēlis Brodaižu muižas īpašnieks Kazimirs Ķiborts. Draudzes locekļu skaits toreiz ir bijis 2600 cilvēku. Brodaižu Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca celta 1751. gadā. Pareizticīgo koka baznīca ir valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis. Baznīca ir celta 1751. gadā tika uzcelta Brodaižas Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca (pārbūvēta 1832.g.), kas, rotāta ar kokgriezumiem. Rogaižu kapos ir koka kapella, ko cēlis Rogaižu muižas īpašnieks Ķelpšs par godu svētajam Antonam.