Ludzas novada Būvvaldei (brīvā formā)

Iesniegumi par teritorijas plānošanu, nekustamo īpašmu, būvniecību, vizuālo materiālu un reklāmu saskaņošana atrodami šeit. 

Iesniegumu veidlapas sociālo pabalstu saņemšanai atrodamas šeit.