Ar mērķi atvieglot un uzlabot savstarpējo sadarbību ar pašvaldības iestādēm un organizācijām, ir izstrādātas rekomendācijas, ko jāņem vērā, iesūtot informāciju publicēšanai pašvaldības tīmekļa vietnē. Rekomendācijas ir izstrādātas, ņemot vērā mājaslapas administrēšanas tehniskās prasības, kā arī savlaicīgas un kvalitatīvas informācijas nodošanas praksi.

Afišu veidošanā, ja nav piesaistīts mākslinieks, ir iespējams izmantot bezmaksas pieejamo tiešsaistes rīku Canva www.canva.com.

Zīmola grāmatā atrodamas vadlīnijas Ludzas novada jaunās vizuālās identitātes logotipa, burtveidolu un krāsu pielietošanai, kā arī afišu piemēri.

Iesūtāmās informācijas noformēšana:

Lūgums iesūtīt šādu informāciju:

 • Publikācijas tekstu un virsrakstu (word failā);
 • Līdz 2 fotogrāfijām, kas atspoguļo publikācijā aprakstīto notikumu (formāts .jpg, .png);
 • Titulattēlu, kas parādīsies publikācijas sākumā (attēla izmērs - 4:3);
 • Norādiet raksta autoru, amatu.

Lūgums iesūtīt šādu informāciju:

 • Nelielu pasākuma aprakstu, kas ietver pasākuma nosaukumu, uzaicinājuma tekstu, pasākuma rīkotāja nosaukumu un citu informāciju, ko būtu svarīgi nodot apmeklētājiem (word failā);
 • Norādiet pasākuma sākuma laiku;
 • Pievienojiet pasākuma afišu (formāts .jpg, .png);
 • Pievienojiet titulattēlu, kas parādīsies publikācijas sākumā (attēla izmērs - 4:3);
 • Pasākuma norises vietas adresi
  • Informāciju par pasākumu vēlams iesūtīt laicīgi, ne vēlāk, kā 1 nedēļu pirms notikuma norises datuma.

Sagatavoto informāciju publicēšanai Ludzas novada pašvaldības mājaslapā, jāsūta uz e-pastu: komunikacija@ludzasnovads.lv