Kontakti

musmajas [at] ludzasnovads.lv

Atrašanās vieta

Liepu iela 2, Malnava, Malnavas pagasts, Ludzas novads, LV-5717

Darbinieki

Zenta Čačka

Vadītājs - Pansionāts "Mūsmājas"
musmajas [at] ludzasnovads.lv

Pansionāts “Mūsmājas” ir Ludzas novada pašvaldības dibināta iestāde, kas atvērta 2010.gada 3.janvārī. Pansionātā ir paredzētas 32 vietas. Klienti dzīvo divvietīgās labiekārtotās istabiņās, katrā istabiņā  ir sanitārais mezgls, karstais un aukstais ūdens. Ēkā ir arī lifts.

Pansionāta galvenais uzdevums ir sniegt sociālos pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos un novērst negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē.

Pansionātā „Mūsmājas” tiek uzņemtas pensijas vecumu sasniegušas personas, kā arī pilngadīgi I un II grupas invalīdi, kuriem nepieciešama diennakts sociālā aprūpe, ja šo personu vajadzība pēc sociālā pakalpojuma ir izvērtēta atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Pansionāta uzdevums ir nodrošināt klientiem diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu.

Lai izpildītu noteiktos uzdevumus, pansionāts atbilstoši savai kompetencei nodrošina:

 • Atbalstu klientiem viņu problēmu risināšanā;
 • Neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā, kā arī reģistrāciju pie ģimenes ārsta un klienta vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi;
 • Klientiem nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Klientus ar viņu dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem, apģērbu, gultas piederumiem un gultas veļu, kā arī dvieļiem un personīgās higiēnas priekšmetiem;
 • Klientam viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu četras reizes dienā;
 • Iespēju lietot sanitāro telpu, kura ir iekārtota atbilstoši viņa funkcionālajam stāvoklim;
 • Klientu uzturēšanos piemērotās telpās, tas ir, ar aprīkojumu un iekārtojumu, kas atbilst klienta vecumam un funkcionālajam stāvoklim;
 • Atpūtai un nodarbībām piemērotas telpas un inventāru;
 • Pansionāta teritorijas sakārtošanu un uzlabošanu, lai tā būtu piemērota atpūtai;
 • Iespēju apmeklēt kultūras  pasākumus un nodarbības, kā arī iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs ārpus pansionāta;
 • Pēc personas vēlēšanās organizēt garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai,
 • Iespēju klientam tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem.

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā atbilstīgi deklarētajai dzīvesvietai  un iesniedz iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu.

Uzņemšanai pansionātā nepieciešami šādi dokumenti:

 • Pašvaldības sociālā dienesta lēmums par nepieciešamību ievietot personu  pansionātā;
 • Ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;
 • Psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību;
 • Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte;
 • Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
 • Pensionāra apliecības kopija;
 • Personu apliecinošs dokuments.