Kontakti

buvvalde [at] ludzasnovads.lv

Atrašanās vieta

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ludzas novada pašvaldības Būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Ludzas novada administratīvajā teritorijā. Visas būvniecības ieceres dokumentācijas ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS)  www.bis.gov.lv .

Klientu pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiks nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruniem vai e-pastu: buvvalde@ludzasnovads.lv.

Iesniegumus iespējams iesniegt jebkurā Ludzas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (VPVKC).

Būvvaldes pieņemšanas laiks:

 • Pirmdiena 09:00-12:00, 13:00-16:00
 • Otrdiena 09:00-12:00, 13:00-16:00
 • Trešdiena Slēgts
 • Ceturtdiena Slēgts
 • Piektdiena Slēgts
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Valērijs Laganovskis

Būvvaldes vadītājs - 112. kabinets
valerijs.laganovskis [at] ludzasnovads.lv

Juris Kučinskis

Būvinspektors - 111. kabinets
juris.kucinskis [at] ludzasnovads.lv

Žanis Razguļajevs

Būvinspektora palīgs - 111. kabinets
zanis.razgulajevs [at] ludzasnovads.lv

Darja Ostapceva

Arhitekts - 109. kabinets
darja.ostapceva [at] ludzasnovads.lv

Jeļena Lapšova

Teritorijas plānotājs - 110. kabinets
jelena.lapsova [at] ludzasnovads.lv

Atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta otrajai un sestajai daļai,  informācija par būvniecības ieceri un turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu,  ir pieejama Būvniecības informācijas sistēmas publiskajā portālā (BISP) šādās vietnēs:        

 • Tekstuālā informācija – informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas    nosaukuma vai būvobjekta adreses

 • Ģeotelpiskā informācija – informācija par būvniecības iecerēm, kas atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju


 Ekonomikas ministrijas mājaslapas sadaļā "Būvniecība"

Būvvalde informē, ka saskaņā ar Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 21. punktu sākot ar 2020.gadu visas jaunās būvniecības ieceres varēs uzsākt tikai  elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS), izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas publisko portālu (BISP) https://bis.gov.lv/

 • pieslēgties BIS sistēmai iespējams šeit
 • BIS lietotāja rokasgrāmata 
 • pieejamie BIS e-pakalpojumi būvniecībā
 • saistītie resursi (palīdzība, apmācības un citi) pieejami https://bis.gov.lv
 • biežāk uzdotie jautājumi par Būvniecības informācijas sistēmu (BIS) un Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) sniegtās atbildes, publicēti BIS portālā sadaļā šeit.

Būvniecības ieceru izskatīšana un būvatļauju izsniegšana:

Būvniecības ieceru izskatīšana un atzīmes veikšana paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartēs.

Paskaidrojuma raksti:

Apliecinājuma kartes:

Tehniskās shēmas: 

Saņemtie būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi līdz 30.09.2014:

Būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas līdz 30.09.2014: