Kontakti

kultura [at] ludzasnovads.lv

Atrašanās vieta

Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Darbinieki

Renāte Mikaskina

Vadītājs - Ludzas novada Kultūras centrs
renate.mikaskina [at] ludzasnovads.lv

Karīna Demko-Senkāne

Kultūras metodiķis - Ludzas novada Kultūras centrs
karina.demko-senkane [at] ludzasnovads.lv

Ina Plotņikova

Lietvedis - Ludzas novada Kultūras centrs
ina.plotnikova [at] ludzasnovads.lv

Valentīna Razumovska

Vadītājs - Ludzas kultūras nams
valentina.razumovska [at] ludzasnovads.lv

Ināra Rasima

Vadītājs - Kārsavas kultūras nams
inara.rasima [at] ludzasnovads.lv

Inese Pertaja

Vadītājs - Zilupes kultūras nams
inese.pertaja [at] ludzasnovads.lv

Jana Petrova

Kultūras pasākumu organizētājs - Blontu un Zvirzgdenes pagastos
jana.petrova [at] ludzasnovads.lv

Jūlija Balabajeva

Kultūras pasākumu organizētājs - Briģu, Lauderu un Nirzas pagastos
julija.balabajeva [at] ludzasnovads.lv

Sandra Beļavska

Kultūras pasākumu organizētājs - Ciblas pagastā
sandra.belavska [at] ludzasnovads.lv

Oksana Andrejeva

Kultūras pasākumu organizētājs - Goliševas pagastā
oksana.andrejeva [at] ludzasnovads.lv

Imants Bogomols

Kultūras pasākumu organizētājs - Istalsnas ciematā
imants.bogomols [at] ludzasnovads.lv

Natālija Leitāne

Kultūras pasākumu organizētājs - Istras pagastā
natalija.leitane [at] ludzasnovads.lv

Ilze Medne

Kultūras pasākumu organizētājs - Malnavas pagastā
ilze.medne [at] ludzasnovads.lv

Anita Šarkovska

Kultūras pasākumu organizētājs - Mērdzenes pagastā
anita.sarkovska [at] ludzasnovads.lv

Antoņina Mūrniece

Kultūras pasākumu organizētājs - Mežvidu pagastā
antonina.murniece [at] ludzasnovads.lv

Aija Lipovska

Kultūras pasākumu organizētājs - Ņukšu pagastā
aija.lipovska [at] ludzasnovads.lv

Jekaterina Sovāne

Kultūras pasākumu organizētājs - Pasienes pagastā
jekaterina.sovane [at] ludzasnovads.lv

Olita Baklāne

Kultūras pasākumu organizētājs - Pildas pagastā
olita.baklane [at] ludzasnovads.lv

Inta Domarka

Kultūras pasākumu organizētājs - Pušmucovas pagastā
inta.domarka [at] ludzasnovads.lv

Valentīna Kirsanova

Kultūras pasākumu organizētājs - Salnavas pagastā
valentina.kirsanova [at] ludzasnovads.lv