Kontakti

pansionats [at] ludzasnovads.lv

Atrašanās vieta

“Pansionāts”, Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads LV-5735

Darbinieki

Regīna Borisova

Direktors - Ludzas novada Sociālās aprūpes centrs "Ludza"
pansionats [at] ludzasnovads.lv

Ludzas rajona padomes pansionāts “Ludza” dibināts 1995.gada 1. jūlijā un 2009.gadā pansionāts tika reorganizēts par Ludzas novada sociālās aprūpes centru “Ludza” (tuprmāk – SAC “Ludza”).

SAC “Ludza” ir Ludzas novada iestāde, kas reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un darbojas uz Nolikuma pamata. SAC “Ludza” ir ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija – sociālā institūcija, kas nodrošina pilngadīgai personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, veikt pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

SAC “Ludza” mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos, pašaprūpes spēju atjaunošanu un nostiprināšanu klientam, kurš vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pats saviem spēkiem.

Centrā ir iespējams dzīvot vienvietīgās, divvietīgās un trīsvietīgas istabiņās. Diennakts aprūpi un uzraudzību centrā nodrošina 2 cilvēki. Centram ir labiekārtota teritorija, kas ir ar pastaigu celiņiem un soliņiem, kā arī pavasarī un vasarā klientus priecē ar krāšņām puķēm. 

SAC “Ludza” pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts:

 • dzīvesvieta ar sadzīvei nepieciešamo inventāru, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • ēdināšana 4 reizes dienā;
 • veļa, apģērbs un apavi;
 • reģistrācija pie ģimenes ārsta, nepieciešamības gadījumos konsultācijas pie speciālistiem;
 • ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde;
 • brīvā laika pavadīšanas aktivitātes;
 • kultūras pasākumi, kā arī pēc personas vēlēšanās tiek organizēta garīgā aprūpe atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
 • kontakti ar klientu piederīgajiem;
 • ja nepieciešams, palīdzība personas individuālo sociālo problēmu risināšanā.

Par centra klientiem ikdienā rūpējas speciālisti:

 • medicīnas māsa,
 • fizioterapeits,
 • sociālais darbinieks,
 • sociālais aprūpētājs,
 • sociālais rehabilitētājs

Centrā pieejami tehniskie palīglīdzekļi, kvalitatīvai pakalpojuma nodrošināšanai:

 • funkcionālās gultas,
 • personiskās aprūpes palīgierīces,
 • balsta palīgierīces,
 • ratiņkrēsli.

Klientam iestājoties sociālās aprūpes centrā nepieciešamie dokumenti:

 • klienta iesniegums par uzņemšanu sociālās aprūpes centrā;
 • pase klientam;
 • pase apgādniekam;
 • no ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli; izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;
 • psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību;
 • izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par klientam izmaksājamās pensijas, piemaksu pie pensijas, apdrošināšanas atlīdzības, kaitējuma atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru un izmaksas datumu;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, ja klientam ir invaliditāte;
 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte un sociālā dienesta lēmums.

Klienti tiek uzņemti no visas Latvijas.

Pakalpojuma izmaksas:

Ja klients izvēlas saņemt sociālās aprūpes centra pakalpojumu, par pakalpojumu jāmaksā 85% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un / vai citiem ienākumiem, ja tādi ir. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu pakalpojuma cenu, tad starpību līdz pilnai cenai samaksā pašvaldība vai viņu likumiskie apgādnieki.

SAC “Ludza” jau vairākus gadus sirsnīgi sadarbojas ar holandiešu biedrību “Stichting Hulp Letland” (tulkoj. Palīdzības Fonds Latvijai), kas katru gadu Ziemassvētkos un Lieldienās pārskaita ziedojumus, par kuriem tiek sarīkotas klientiem dāvanas, svētku mielasts, organizējas ekskursijas. Sadarbības laikā biedrība ziedoja 2 mikroautobusus centra klientu pārvadāšanai.