Kontakti

zilupeslim [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Priežu iela 9, Zilupe, Ludzas novads

Institūcijā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes! Apmeklētājiem jālieto medicīniskās maskas!


SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”, reģistrācijas Nr. 40003257677, ir izveidota 1995.gada 28.jūnijā, komercreģistrā ierakstīta 2004. gada 18. oktobrī. No 2021. gada 1. jūlija SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 100% pieder Ludzas novada pašvaldībai.

Ārstniecības iestāžu reģistra kods: 681800001. Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas Nr.512. 

Zobārstniecības kabinets atrodas Zilupes vidusskolas ēkā, Skolas ielā 1, Zilupē.

Centra galvenie darbības virzieni:

 • Veselības aprūpe (zobārsta pakalpojumi: zobārstniecība un zobu hiģiēna);
 • Sociālā aprūpe (ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojums, inventāra noma);
 • Telpu iznomāšana;
 • Tekstilizstrādājumu mazgāšana;
 • Transporta pakalpojumi.

Ārstniecības personu saraksts un darba grafiks

Zobārsta tālrunis: +371 26484613

Darba grafiks IP, V

 • Pirmdiena 08:00-15:00
 • Otrdiena Slēgts
 • Trešdiena 09:00-16:00
 • Ceturtdiena 08:00-15:00
 • Piektdiena Slēgts
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darba grafiks IP, M

 • Pirmdiena 15:00-16:00
 • Otrdiena Slēgts
 • Trešdiena 08:00-09:00
 • Ceturtdiena 15:00-16:00
 • Piektdiena Slēgts
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

IP – pēc iepriekšējas pierakstīšanās, V – Valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšana, M – Maksas pakalpojumu sniegšana

Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļa reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra (reģistrācijas Nr.512) un sniedz ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziskā rakstura traucējumiem. Vietu skaits nodaļā – 33.

Tālruņi:

Valdes locekle tālr. +371 65722111
Grāmatvedība tālr. +371 65723285
Sociālās aprūpes nodaļa +371 65722005
Zobārsta tālrunis +371 26484613

Rekvizīti:

SIA "Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs"
Reg. nr.40003257677
Bankas konts: LV93UNLA0050019991944
Bankas nosaukums: AS SEB banka
SWIFT kods/ BIC:  UNLALV2X

vai

SIA "Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs"
Reg. nr.40003257677
Bankas konts: LV35PARX0019043840001
Bankas nosaukums : AS "Citadele banka"
SWIFT kods/BIC : PARXLV22

Visu iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”).


ZVSAC 2022/1 Par kokskaidu granulu piegādi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” vajadzībām"
Dokumentācija:


 ZVSAC 2023/1

Par kokskaidu granulu piegādi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” vajadzībām

Dokumentācija:

Ziedojumi:

 • 2021.gada 27.decembrī Stichting Hulp Letland 1000,00 EUR sanitāro mezglu remontam.
 • 2022.gada 25.martā Stichting Hulp Letland:
  • 1700,00 EUR logu nomaiņai un lapenes iegādei;
  • 250,00 EUR Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļas klientiem Lieldienu svinēšanai.
 • 2022.gada 21.jūnijā Stichting Hulp Letland 4050,00 EUR logu nomaiņai;
 • 2022.gada 25.septembrī Stichting Hulp Letland 900,00 EUR gaismekļu nomaiņai;
 • 2022.gada 17.oktobrī Stichting Hulp Letland 4000,00 EUR viltus griestu uzstādīšanai;
 • 2022.gada 29.novembrī Stichting Hulp Letland 750,00 EUR Ziemassvētku dāvanām klientiem un darbiniekiem.
 • 2023.gada 8.martā Stichting Hulp Letland:
  • 1260,00 EUR televizora, ledusskapja, saldēšanas kameras iegādei un aizsargtīklu uzstādīšanai Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā;
  • 250,00  EUR Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļas klientiem un darbiniekiem Lieldienu svinēšanai;
 • 2023.gada 12.jūnijā Stichting Hulp Letland 6500,00 EUR logu nomaiņai;
 • 2023.gada 4.septembrī Stichting Hulp Letland 1500,00 EUR trauku mazgāšanas iegādei;
 • 2023.gada 7.septembrī Stichting Hulp Letland 6300,00 EUR automašīna VW Caravelle;
 • 2023.gada 7.septembrī Stichting Hulp Letland 74,62 EUR automašīnas reģistrācijas izmaksas;
 • 2023.gada 9.oktobrī Stichting Hulp Letland 224.89,00 EUR panduss rampa automašīnai  VW Caravelle;
 • 2023.gada 4.decembrī Stichting Hulp Letland 608,00 EUR automašīnas VW Caravelle riepu un riteņu disku iegādei;
 • 2023.gada 5.decembrī Stichting Hulp Letland 800,00 EUR Ziemassvētku svinēšanai.
 • 2024.gada 5.martā Stichting Hulp Letland 250,00  EUR Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļas klientiem Lieldienu svinēšanai;
 • 2024.gada 19.martā Stichting Hulp Letland 1800.00EUR apkures radiatoru nomaiņai Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā.

Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantam

Juridiskā adrese

Priežu iela 9, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751

Reģistrācijas numurs

40003257677

Kapitālsabiedrības grupa*

mazā kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

134147.00 EUR

Pašvaldības līdzdalība, %

100

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi***
 • Nodrošināt veselības un sociālās aprūpes kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanu, veicot veselības un sociālās aprūpes telpu labiekārtojumu, nodrošināt Ludzas novadā kvalitatīvus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Vitālijs Vaļdens

Izmaksātās dividendes, EUR

0

"SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” pārskati"

Kapitālsabiedrības komercdarbības veidi (saskaņā ar NACE klasifikators 2.redakcija):

 1. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe (NACE 87.30);
 2. Zobārstu prakse (NACE 86.23);
 3. Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana (NACE 96.01);
 4. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20);
 5. Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi (NACE 82.11);
 6. Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi (NACE 88.99).
Statūti

Veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

nav 

Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm

Citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

 

Tīmekļa vietne

nav

E-pasts

zilupeslim@inbox.lv

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Alina Raka, +371 65722111

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam
*** Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 1.§)