Kontakti

zilupeslim [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Zilupes vidusskolas ēkā, Skolas ielā 1, Zilupe

Institūcijā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes! Apmeklētājiem jālieto medicīniskās maskas!


SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”, reģistrācijas Nr. 40003257677, ir izveidota 1995.gada 28.jūnijā, komercreģistrā ierakstīta 2004. gada 18. oktobrī. No 2021. gada 1. jūlija SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 100% pieder Ludzas novada pašvaldībai.

Ārstniecības iestāžu reģistra kods: 681800001. Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas Nr.512. 

Zobārstniecības kabinets atrodas Zilupes vidusskolas ēkā, Skolas ielā 1, Zilupē.

Centra galvenie darbības virzieni:

 • Veselības aprūpe (zobārsta pakalpojumi: zobārstniecība un zobu hiģiēna);
 • Sociālā aprūpe (ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojums);
 • Telpu iznomāšana;
 • Tekstilizstrādājumu mazgāšana;
 • Transporta pakalpojumi.

Ārstniecības personu saraksts un darba grafiks

Darba grafiks IP, V

 • Pirmdiena 08:00-15:00
 • Otrdiena Slēgts
 • Trešdiena 09:00-16:00
 • Ceturtdiena 08:00-15:00
 • Piektdiena Slēgts
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darba grafiks IP, M

 • Pirmdiena 15:00-16:00
 • Otrdiena Slēgts
 • Trešdiena 08:00-09:00
 • Ceturtdiena 15:00-16:00
 • Piektdiena Slēgts
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

IP – pēc iepriekšējas pierakstīšanās, V – Valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšana, M – Maksas pakalpojumu sniegšana

Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļa reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra (reģistrācijas Nr.512) un sniedz ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziskā rakstura traucējumiem. Vietu skaits nodaļā – 40.

Tālruņi:

Valdes locekle Alina Raka tālr. +371 65722111
Grāmatvedība tālr./fakss +371 65723285
Sociālās aprūpes nodaļa +371 65722005

Rekvizīti:

SIA "Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs"
Reg. nr.40003257677
Bankas konts: LV93UNLA0050019991944
Bankas nosaukums: AS SEB banka
SWIFT kods/ BIC:  UNLALV2X

 • 2021.gada 27.decembrī Stichting Hulp Letland 1000,00 EUR sanitāro mezglu remontam.
 • 2022.gada 25.martā Stichting Hulp Letland:
  • 1700,00 EUR logu nomaiņai un lapenes iegādei;
  • 250,00 EUR Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļas klientiem Lieldienu svinēšanai.
 • 2022.gada 21.jūnijā Stichting Hulp Letland 4050,00 EUR logu nomaiņai.
 • 2022.gada 25.septembrī Stichting Hulp Letland 900,00 EUR gaismekļu nomaiņai
 • 2022.gada 17.oktobrī Stichting Hulp Letland 4000,00 EUR viltus griestu uzstādīšanai
 • 2022.gada 29.novembrī Stichting Hulp Letland 750,00 EUR Ziemassvētku dāvanām klientiem un darbiniekiem
 • 2023.gada 8.martā Stichting Hulp Letland:
  • 1260,00 EUR televizora ,ledusskapja, saldēšanas kameras iegādei un aizsargtīklu uzstādīšanai Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā;
  • 250,00  EUR Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļas klientiem un darbiniekiem Lieldienu svinēšanai.
 • 2023.gada 12.jūnijā Stichting Hulp Letland 6500,00 EUR logu nomaiņai
 • 2023.gada 4.septembrī Stichting Hulp Letland 1500,00 EUR trauku mazgāšanas iegādei
 • 2023.gada 7.septembrī Stichting Hulp Letland 6300,00 EUR automašīna VW Caravelle
 • 2023.gada 7.septembrī Stichting Hulp Letland 74,62 EUR automašīnas reģistrācijas izmaksas

Visu iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”).


ZVSAC 2018/1 “Granulu apkures katlu piegāde un uzstādīšana” 
Dokumentācija:


ZVSAC 2022/1 Par kokskaidu granulu piegādi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” vajadzībām"
Dokumentācija:


 ZVSAC 2023/1

Par kokskaidu granulu piegādi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” vajadzībām

Dokumentācija:

Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantam
 

Juridiskā adrese

Priežu iela 9, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751

Reģistrācijas numurs

40003257677

Kapitālsabiedrības grupa*

mazā kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

122 150

Pašvaldības līdzdalība, %

100

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Vitālijs Vaļdens

Izmaksātās dividendes, EUR

0

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” gada pārskati

Kapitālsabiedrības komercdarbības veidi (saskaņā ar NACE klasifikators 2.redakcija):

 1. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe (NACE 87.30);
 2. Specializētā ārstu prakse (NACE 86.22);
 3. Zobārstu prakse (NACE 86.23);
 4. Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (NACE 86.90);
 5. Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana (NACE 96.01);
 6. Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (NACE 68.10);
 7. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20);
 8. Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi (NACE 82.11);
 9. Pārējās citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (NACE82.99).

2022.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

 • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) – 18 226 EUR
 • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 69 336 EUR
 • Dabas resursu nodoklis – 6 EUR
 • URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 110 EUR
 • UIN (Uzņēmuma ienākuma nodoklis) – 0 EUR
 • PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) – 0 EUR

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

 • NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) – 0 EUR
 • Citi nodokļi nodevas  – 734 EUR

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

nav

Citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

 

Tīmekļa vietne

nav

E-pasts

zilupeslim@inbox.lv

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Alina Raka, +371 65722111

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam