Ludzas novada deputāti
Jaunievēlētie Ludzas novada pašvaldības deputāti (01.07.2021.) Fotogrāfijas autore: Jana Dukaļska

Deputātu kontaktinformācija, pieņemšanas laiks (alfabēta secībā):

Olegs Agafonovs

Oļegs Agafonovs

Domes priekšsēdētāja 2.vietnieks
foto

Juris Atstupens

Domes deputāts
foto

Lolita Greitāne

Domes deputāts
foto

Modris Karpovs

Domes deputāts
foto

Jevgenija Kušča

Domes deputāts
foto

Sarmīte Leščinska

Domes deputāts
foto

Aivars Meikšāns

Domes deputāts
Edgars Mekss

Edgars Mekšs

Domes priekšsēdētājs
foto

Renāte Mikaskina

Domes deputāts
foto

Eleonora Obrumāne

Domes deputāts
Deputāts

Oskars Petinens

Domes deputāts
foto

Inta Rancāne

Domes deputāts
foto

Viesturs Rancāns

Domes deputāts
Ināra silicka

Ināra Silicka

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
foto

Dace Tihovska

Domes deputāts