Ludzas novada deputāti
Jaunievēlētie Ludzas novada pašvaldības deputāti (01.07.2021.) Fotogrāfijas autore: Jana Dukaļska

Deputātu kontaktinformācija, pieņemšanas laiks (alfabēta secībā):

Olegs Agafonovs

Oļegs Agafonovs

Domes priekšsēdētāja 2.vietnieks

Juris Atstupens

Domes deputāts

Lolita Greitāne

Domes deputāts

Modris Karpovs

Domes deputāts

Jevgenija Kušča

Domes deputāts

Andris Ļubka

Domes deputāts
Valdis Maslovskis

Valdis Maslovskis

Domes priekšsēdētāja 3.vietnieks

Aivars Meikšāns

Domes deputāts
Edgars Mekss

Edgars Mekšs

Domes priekšsēdētājs

Renāte Mikaskina

Domes deputāts

Eleonora Obrumāne

Domes deputāts

Inta Rancāne

Domes deputāts

Viesturs Rancāns

Domes deputāts
Ināra silicka

Ināra Silicka

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks

Dace Tihovska

Domes deputāts