Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais laikraksts “Latvijas Vēstnesis” saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumiem Nr. 4/2021 “Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja šajos noteikumos nav noteikts cits to spēkā stāšanās termiņš.

Saistošo noteikumu apkopojums pa jomām:


Līdz 2021. gada 1. jūlijam apstiprinātie saistošie noteikumi