nirzas-ezers
Nirzas ezers. Fotogrāfijas autors: Vitālijs Tararaka

Nirzas pagasts ir viena no Ludzas novada administratīvajām teritorijām tā austrumos. Robežojas ar Briģu, Isnaudas, Pildas, Rundēnu, Zaļesjes un Lauderu pagastiem.

Pagasts atrodas Latgales augstienes dienvidaustrumu malā – Rāznavas paugurainē. Augstākie pauguri – Mežamatveju kalns un Bunča kalns. Pagasta ezeri – Nirzas, Sporna, Vorslovas. Upes – Diukšupeite, Leidiukšņa, Ļadiņa un Kuharenku strauts. 28% pagasta teritorijas aizņem meži; lielākais – Ļadiņas mežs.

Valsts nozīmes arheoloģiskie pieminekļi: Spornas senkapi (Kapu kalns), Nirzas senkapi un Divkšu (Diukšu) pilskalns (Zelta kalns). Raipoles Sv. Jāņa kristītāja katoļu baznīcā virs altāra atrodas mākslinieces Peilānes darbs – Kalvarijas skats: Jēzus uz krusta, zem krusta Dievmāte un svētais Jānis. Mākslinieka Bitkovska glezna – Jānis Kristītājs kristī Jēzu Jordānas upē. Altāris ar gleznu, tabernākuls, feterons ar gleznām (18.gs.) ir valsts nozīmes mākslas piemineklis. Nirzas pagastā atrodas divi valsts nozīmes arheoloģijas senkapi – Spornas senkapi (kapukalns) Dauguļos Spornas (Spornejas, Strīdus) ezera ziemeļu krastā un Nirzas senkapi – Nirzas ezera krastā (skolas stadionā).