Noteikumi par koku ciršanas atļaujam:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (02.05.2012.)

Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17 „Par koku ciršanu ārpus meža Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” (30.11.2021.)

Informācijai:

No vides saglabāšanas viedokļa ir būtiski nesamazināt lielo koku īpatsvaru pilsētā. Koki uzlabo ne tikai pilsētas vizuālo tēlu, bet arī pilsētas mikroklimatu un līdz ar to – katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti.