Kontakti

info [at] ludzahospital.lv

Atrašanās vieta

18. Novembra iela 17, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

  

attels

Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

Juridiskā adrese

Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Reģistrācijas numurs

40003258973

Kapitālsabiedrības grupa*

Vidēja kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

7 321 722

Pašvaldības līdzdalība, %

42.05352

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Sergejs Jakovlevs

Izmaksātās dividendes, EUR

0

SIA “Ludzas medicīnas centrs” gada pārskati

2022.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

  • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) – 475 226€
  • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 904 601€
  • Dabas resursu nodoklis – 307€
  • URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 757€

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

  • NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) – 491€

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Tīmekļa vietne

www.ludzahospital.lv

E-pasts

info@ludzahospital.lv

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Juris Atstupens, +371 65707090

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam