Kontakti

info [at] ludzahospital.lv

Atrašanās vieta

18. Novembra iela 17, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
logo

Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

Juridiskā adrese

Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Reģistrācijas numurs

40003258973

Kapitālsabiedrības grupa*

Vidēja kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

7 321 722

Pašvaldības līdzdalība, %

42.05352

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi***
 • Saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot kvalitatīvus, efektīvus un pieejamus veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem Ludzas novadā un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes slimnīca” sadarbības teritorijā.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Sergejs Jakovlevs

Izmaksātās dividendes pašvaldībai, EUR

 • 176770,11 €
  • par 2022.gadu 107487,11 €;
  • par 2021.gadu 69283 €.

SIA “Ludzas medicīnas centrs” gada pārskati

2022. gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

 • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) – 475 226 €
 • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 904 601 €
 • Dabas resursu nodoklis – 307 €
 • URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 757 €

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

 • NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) – 491 €

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Tīmekļa vietne

www.ludzahospital.lv

E-pasts

info@ludzahospital.lv

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Juris Atstupens, +371 65707090

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam
*** Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 1.§)