Sološu ezers. Fotogrāfijas autors: Vitālijs Taraka
Sološu ezers. Fotogrāfijas autors: Vitālijs Taraka

Lauderu pagasts ir viena no Ludzas novada administratīvajām teritorijām. Robežojas ar Zaļesjes, Nirzas, Rundēnu un Istras pagastiem.

Apkārtnes reljefu veido Latgales augstienes Rāznavas pauguraines austrumu mala. Augstākās virsotnes ir pagasta rietumu pusē esošais Rudovas (Lītovu) kalns, kas paceļas 243,4 m virs jūras līmeņa, netālie Čarkovas (211,3 m) un Dongu (221,1 m) kalni. Pagasta austrumu malā tek Zilupes pieteka Istra, kas uzņem Gumeņicas un Lauderu strautu ūdeņus. Ziemeļos tek Koņevkas strauts. Lielākie ezeri – Sološu, Lielais Lauderu, Mazais Lauderu un Liepnieku vai Ķīšu. Lielākie mežu masīvi plešas pagasta rietumu daļā, kopā aizņemot 38% platības.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis ir Rudavas kalns – pilskalns. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Lauderu Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca ar žogu un vārtiem, altāris ar gleznu „Marijas pasludināšana” un divi sānu altāri. Vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis ir kulta vieta Dongu pēdakmens. Nozīmīgs dabas piemineklis ir Lauderu (Rundēnu) Velna dobe – aizsargājams ģeomorfoloģisks objekts.