Saskaņā ar likumu “Pašvaldības likums” un saistošajiem noteikumiem Nr.1/2021 “Ludzas novada pašvaldības nolikums” Ludzas novada dome no pašvaldības deputātiem ir ievēlējusi trīs pastāvīgās komitejas piecu locekļu sastāvā:

 • Komitejas priekšsēdētājs: Edgars Mekšs – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.
 • Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Sarmīte Leščinska – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte.
 • Komitejas locekļi:
  • Juris Atstupens – Ludzas novada pašvaldības domes deputāts;
  • Eleonora Obrumāne – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte;
  • Lolita Greitāne – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte.
 • Komitejas priekšsēdētājs: Ināra Silicka - Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece.
 • Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Inta Rancāne – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte.
 • Komitejas locekļi:
  • Jevgenija Kušča – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte;
  • Viesturs Rancāns – Ludzas novada pašvaldības domes deputāts;
  • Dace Tihovska – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte.
 • Komitejas priekšsēdētājs: Renāte Mikaskina – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte.
 • Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Oļegs Agafonovs – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2.vietnieks.
 • Komitejas locekļi:
  • Modris Karpovs – Ludzas novada pašvaldības domes deputāts;
  • Aivars Meikšāns – Ludzas novada pašvaldības domes deputāts;
  • Oskars Petinens – Ludzas novada pašvaldības domes deputāts.

Pamatojoties uz likumā “Pašvaldību likums” noteikto, ar 2023.gada 1. janvāri komiteju sēžu protokoli, audioieraksti vai audiovizuālie ieraksti ir publiski pieejami, ievērojot likumā noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus. Komitejas sēdes ir atklātas, bet, ievērojot šā likuma 41.panta pirmajā daļā noteikto, komitejas sēdi vai tās daļu var pasludināt par slēgtu