Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  16.02.2024.
  Projekta nosaukums: Ludzas novada Sociālā dienesta ēkas vides pieejamības nodrošināšana Raiņa ielā 16A, Ludzā Projekta numurs: 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 Fonds, programma, aktivitāte: Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības…
  Statuss:
  Noslēdzies
  22.01.2024.
  LAD
  Kultūras nams - tas ir daudzfunkcionāls sabiedriskās dzīves centrs, kura viens no pamatuzdevumiem ir nodrošināt iedzīvotāju kultūras un atpūtas vajadzību apmierināšanu. Taču, lai spētu organizēt un nodrošināt kvalitatīvus, uz inovācijām balstītus…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2023.
  ESF
  Ar mērķi palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem, Ludzas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Ludzas novada pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas pašvaldībām, Izglītības iestādēm …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Šī sadaļa ir uzturēta ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Projekta nosaukums: Joint actions of Green Palette and NATTOUR…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Ludzas novada izglītības iestādēs – Ludzas pilsētas vidusskolā, Ludzas 2.vidusskolā, Ciblas vidusskolā, Zilupes vidusskolā, Mežvidu pamatskolā, Mērdzenes pamatskolā  – tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “Atbalsts…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Šī sadaļa ir uzturēta ar pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Projekta nosaukums: From Hobby to…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta finansētājs: ESF Statuss: Aktīvs Projekta nosaukums: “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Projekta numurs: Nr. 7.2.1.2/15/I/001, līguma Nr. 6-32/1 Projekta budžets:…
  Statuss:
  Noslēdzies
  28.03.2023.
  LAD
  Kultūra – tā audzina, izglīto un pilnveido iedzīvotājus visa mūža garumā. Tā veido sabiedrības vērtību, zināšanu un prasmju sistēmu, nodrošinot sabiedrības pastāvēšanu un kopienu veidošanos. Kultūras nams ir vietējās sabiedrības kultūras dzīves…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.03.2023.
  Projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Ludzas pilsētā” ietvaros Ludzas pilsētā ir uzstādīti jauni 252 gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļi ar viedām tehnoloģijām – automātisku spilgtuma…