Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2023.
  ESF
  Ar mērķi palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem, Ludzas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Ludzas novada pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas pašvaldībām, Izglītības iestādēm …
  Statuss:
  Īstenošanā
  Ludzas novada izglītības iestādēs – Ludzas pilsētas vidusskolā, Ludzas 2.vidusskolā, Ciblas vidusskolā, Zilupes vidusskolā, Mežvidu pamatskolā, Mērdzenes pamatskolā  – tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “Atbalsts…
  Statuss:
  Īstenošanā
  28.03.2023.
  LAD
  Kultūra – tā audzina, izglīto un pilnveido iedzīvotājus visa mūža garumā. Tā veido sabiedrības vērtību, zināšanu un prasmju sistēmu, nodrošinot sabiedrības pastāvēšanu un kopienu veidošanos. Kultūras nams ir vietējās sabiedrības kultūras dzīves…
  Statuss:
  Noslēdzies
  12.03.2023.
  Koki ir Latvijas lielākā dabas bagātība jau kopš senseniem laikiem. Bagātība, ko saņemam no saviem senčiem un nododam saviem bērniem. Kokiem piemīt spēcīgs biolauks, ko var izmantot enerģijas atjaunošanai. Visvairāk enerģijas kokiem ir no rīta, pēc…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.03.2023.
  Projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Ludzas pilsētā” ietvaros Ludzas pilsētā ir uzstādīti jauni 252 gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļi ar viedām tehnoloģijām – automātisku spilgtuma…
  Statuss:
  Noslēdzies
  2017. gada 27. februārī Ludzas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Projekta īstenotājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) Projekta…
  Statuss:
  Noslēdzies
  31.12.2022.
  Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros   Projeka publikācijas Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (01.11.2021) Ceļakarte emocionālajai…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Šī sadaļa ir uzturēta ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Projekta galvenais mērķis ir palielināt viesu skaitu Latgales reģionā,…