Kur saņemt medicīnisko palīdzību?

Ārstniecības iestādes:

SIA "Kārsavas slimnīca"

karsavas.slimnica [at] inbox.lv

Latvijas Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis: +37166016001

Darba dienās no plkst.17.00 līdz 8.00, brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti, ģimenes ārsti un ārstu palīgi sniedz medicīniskas konsultācijas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams medicīnisks padoms vienkāršu saslimšanu gadījumos

Kad zvanīt Ģimenes ārstu konsultatīvajam tālrunim?

Ludzas novada esošo ģimenes ārstu prakšu saraksts*

 • Krokša Ineta – ģimenes ārsta prakse
  • 18.novembra 17, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 +371 26337682+371 65707004
  • Pamatdarbības teritorija: Ludzas novads – Ludza (Baznīcas iela; Lielā Ezerkrasta iela; Mazā Ezerkrasta iela; Ezera šķērsiela; Tālavijas iela; Strādnieku šķērsiela; Lauku šķērsiela; Kr.Barona iela; A.Jurdža iela; Odu iela; Niedru iela; Pļavu iela; Zaļā iela; Dunakļu iela; Skolas iela)
 • Lapšovs Igors – ģimenes ārsta, internista un manuālās medicīnas metodes prakse
  • 18.novembra iela 17, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, +371 65707005 
  • Pamatdarbības teritorija: Ludzas novads – Isnaudas pagasts, Ludza (18.novembra iela; Raiņa iela; Stroda iela; Latgales iela 1-142; Biržas iela; Liepājas iela; Dārzu šķērsiela; A.Upīša iela)
 • SIA “L.Ņemņasevas ģimenes ārsta un pediatra prakse”
  • Raiņa iela 34-29, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, +371 65707898 
  • Pamatdarbības teritorija: Ludzas novads – Cirmas pagasts, Ludza (Lejas iela; Ķiršu iela; Klusā iela; Makašānu iela; Kalna iela; Zvirgzdenes iela; J.Soikāna iela; Kuļņeva iela; Niedru iela; Pļavu iela; Zaļā iela; Dunakļu iela; Stacijas iela; Kārsavas iela; Smilšu iela; Miera iela; Lejas šķērsiela; Stacijas šķērsiela; Lauku šķērsiela)
 • “MEDAR” J.Melkera individuālā ārstnieciski – profilaktiskā firma
  • Blaumaņa iela 17, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, +371 26536601 
  • Pamatdarbības teritorija: Ludzas novads – Ludza (Blaumaņa iela; Latgales iela no 141; Jelgavas iela; P.Miglinīka iela; Fr.Kempa iela; Puškina iela; Ziedu iela; Sporta iela; Stacijas iela; Rekašova iela; Tirgus iela; 1.maija iela; Saules iela; Pureņu iela; Dzirnavu iela; Dzelzceļa iela; Stacijas šķērsiela)
 • Rjutkinena Svetlana – ģimenes ārsta prakse
  • Blaumaņa iela 9-16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, +371 65707800+371 26449172 (Ārsta mobilais telefons). E-pasts pacientiem – svrjut@inbox.lv
   • Pirmā pieņemšanas stunda akūtiem pacientiem
    • Konsultācijas pa tālruni 14:00 – 15:00
    • Pieņemšana notiek pēc iepriekšēja pieraksta zvanot uz +371 65707800
  • Pamatdarbības teritorija: Ludzas novads – Ludza (Latgales iela no Raiņa ielas līdz Martišiem; Raiņa iela līdz Stroda ielai; Jelgavas iela; P.Miglinīka iela; Fr.Kempa iela; Puškina iela; Ziedu iela; Sporta iela; Saules iela; Pureņu iela; Dzirnavu iela; Blaumaņa iela; Dzelzceļa iela)
  • Darba laiks, pieejamo pakalpojumu saraksts skatāms šeit
 • Cvetkova Anna – ģimenes ārsta prakse
  • Tautas iela 2, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751  +371 65734440 
  • “Saulstars”-13, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, LV-5748, +371 65729511
  • Rožu iela 6, Lauderi, Lauderu pagasts, Ludzas novads, LV-5722 +371 65729689
  • Pamatdarbības teritorija: Ludzas novads – Istras pagasts, Zilupe, Lauderu pagasts, Zaļesjes pagasts
 • Sviklāne Inga – ģimenes ārsta prakse
  • Tautas iela 2, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751, +371 65722725
   • Prakse ir pieejama personām ar funkcionāliem traucējumiem
  • “Pašvaldība”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads, LV-5707 +371 65729812
   • Personām ar funkcionāliem traucējumiem ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana ārstniecības iestādē
  • Pamatdarbības teritorija:  Ludzas novads – Briģu pagasts, Pasienes pagasts, Zilupe (Amatnieku iela; Baznīcas iela; Brīvības iela no 38; Dārza iela; Lauku iela; Liepu iela; Mednieku iela; Meža iela; Parka iela; Partizāņu iela; Pumpura iela; Robežu iela; Sporta iela; Stacijas iela; Dzelzceļa iela; Tautas iela; Lauku šķērsiela)
  • Darba laiks, pieejamo pakalpojumu saraksts skatāms šeit
 • Vasiļjevs Roberts – ģimenes ārsta prakse
  • 18.novembra iela 17, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 , +371 22410171+371 28300368
  • Janīnas Tabūnes iela 6-2, Lucmuiža, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads, LV-5752 +371 29388673
  • Pamatdarbības teritorija: Ludzas novads – Ludza (J.Soikāna iela; Kuļņeva iela; Klusā iela; Kārsavas iela; Smilšu iela; Miera iela) , Zvirgzdenes pagasts, Līdumnieku pagasts, Ciblas pagasts, Blontu pagasts, Mežvidu pagasts
 • Menis Dāvids – ģimenes ārsta prakse
  • 18.novembra iela 17, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, +371 65707003+371 22426067
  • Akūto pacientu pieņemšana notiek katru dienu, pirmajā pieņemšanas stundā
  • Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads, LV-5742 +371 26474664
  • Pamatdarbības teritorija: Ludzas novads – Ludza, Nirzas pagasts, Pureņu pagasts, Pušmucovas pagasts
  • Darba laiks, pieejamo pakalpojumu saraksts skatāms šeit
 • Skrule Agnese – ģimenes ārsta prakse
  • Vienības 52, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717, +371 65733183
  • Pamatdarbības teritorija: Ludzas novads – Goliševas pagasts, Salnavas pagasts, Malnavas pagasts Kārsava (Kalēju iela; Krasta iela; Lauku iela; Miera iela; Puškina iela; Vienības iela; Avotu iela; Sporta iela; Stacijas iela; Teātra iela; Zaļā iela; Dārzu iela; Latgales iela; Saules iela; Telegrāfa iela; Šosejas iela; Alejas iela; Dzirnavu iela; Raiņa iela; Skolas iela; Smilšu iela)
 • Vorkale Anita – ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta prakse
  • Skolas iela 4-20, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717, +371 65733251
  • Mērdzenes pagasts, Ludzas novads, LV-5726, +371 25770089
  • Pamatdarbības teritorija: Ludzas novads – Kārsava (Alejas iela; Dzirnavu iela; Raiņa iela; Skolas iela; Smilšu iela), Mērdzenes pagasts, Mežvidu pagasts Liepu iela 9, Mērdzene
  • Akūto pacientu pieņemšana notiek katru dienu, pirmajās pieņemšanu stundās
  • Darba laiks, pieejamo pakalpojumu saraksts skatāms šeit

*Saraksts ņemts no Nacionālās veselības dienesta tīmekļa vietnes pievienotā Latgales reģiona ģimenes ārstu saraksta (08.08.2023.)

Teritorijās, kur iedzīvotāju nokļūšana pie ģimenes ārsta ir apgrūtināta satiksmes vai citu apstākļu dēļ, iedzīvotājiem ir pieejams ārsta palīgs (feldšeris). Feldšeris ir ārstniecības persona, kas nodrošina primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Feldšeris veic pacientu aprūpi, piedalās ārstniecībā, nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos, kā arī izmeklē pacientus, diagnosticē slimību un atbilstoši savai kvalifikācijai veic ārstēšanu.

Ludzas novada veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju saraksts Feldšerpunktos:

Informācija par ambulatorajām ārstniecības iestādēm un ārstiem-speciālistiem, kurās var saņemt noteiktus valsts apmaksātus ambulatorus veselības aprūpes pakalpojumus. Sarakstos minētā informācija ir arī par ārstu-speciālistu praksēm, kas atrodas ārpus poliklīnikām, veselības centriem un slimnīcām.

Ludzas novada ambulatorās ārstniecības iestāžu un to sniegto pakalpojumu saraksts*

 • Ludzas medicīnas centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
  • 18.novembra iela 17, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
   • +371 65707093, E-pasts: info@ludzahospital.lv
   • Izmeklējumi un terapija: mammogrāfija, rentgenoloģija, spirogrāfija.
   • Specialistu pakalpojumi: endokrinologs, ginekologs, ķirurgs, neirologs, oftalmologs, pneimonologs (TPS), traumatologs.
  • Raiņa iela 43,Ludza, Ludzas nov., LV-5701
   • +371 65707093, E-pasts: info@ludzahospital.lv
   • Izmeklējumi un terapija: datortomogrāfija, ultrasonogrāfija, rentgenoloģija, doplerogrāfija, elektrokardiogrāfija, pārējie sirds asinvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi (ehokardiogrāfija, Holtera monitorēšana, veloergometrija), autiskā spektra traucējumu diagnostika.
   • Dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi:
    • Ķirurģiskie pakalpojumi dienas stacionārā (uroloģija dienas stacionārā, ginekoloģija dienas stacionārā, otolaringoloģija bērniem un pieaugušiem dienas stacionārā, traumatoloģija, ortopēdija dienas stacionārā, vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi dienas stacionārā);
    • Hemodialīze dienas stacionārā;
    • Neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana dienas stacionārā.
   • Rehabilitācijas pakalpojumi
   • Fizikālās medicīnas pakalpojumi.
   • Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets.
   • Psihologa kabinets.
   • Specialistu pakalpojumi: kardiologs, otolaringologs, dermatovenerologs, anesteziologs, psihiatrs, narkologs, nefrologs.
   • Metadona aizvietojošās terapijas kabinets .
   • Laboratoriskie izmeklējumi
 • Kārsavas slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
  • Vienības iela 52, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717
  • +371 65707081, E-pasts: karsavas.slimnica@inbox.lv
  • Izmeklējumi un terapija: ultrasonogrāfija, rentgenoloģija, elektrokardiogrāfija.
  • Dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi: Neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana dienas stacionārā.
  • Speciālistu pakalpojumi: ginekologs, neirologs.
 • INSAITS A, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
  • Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
  • +371 29294037
  • Izmeklējumi un terapija: endoskopija
  • Speciālistu pakalpojumi: onkologs.
 • Zaharenoks Valerijs – ārsta prakse neiroloģijā
  • Valerijs Zaharenoks
  • 18.Novembra iela 17, Ludza, Ludzas nov., lv-5701
  • +371 29190752 
  • Speciālistu pakalpojumi: neiroloģija.
 • Rogale Nadežda – ārsta prakse oftalmoloģijā
  • Nadežda Rogale
  • 18.Novembra iela 17, Ludza, Ludzas nov., lv-5701
  • +371 65722509, +371 29106404
  • Speciālistu pakalpojumi: oftalmoloģija
 • Kovaļčuks Andrejs – ārsta prakse traumatoloģijā, ortopēdijā
  • Andrejs Kovaļčuks
  • Vienības iela 52, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717
  • +371 29239342
  • Speciālistu pakalpojumi: traumatoloģija.
 • Vita Daudiša - ārsta prakse Zobārstniecībā
 • *Saraksti ņemts no Nacionālās veselības dienesta tīmekļa vietnes pievienotā ambulatoro iestāžu un ārstu speciālistu Latgales nodaļas saraksta (11.04.2023.)