Kontakti

pasv.policija [at] ludzasnovads.lv

Atrašanās vieta

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, 1.stāvs, 103.kabinets

Pašvaldības policijas darba laiks:

 • Katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00. Sestdiena, svētdiena - brīvdiena.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 16.00 un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 11.00 Ludzas novada pašvaldības 103.kabinetā (Raiņa iela 16, Ludza, 1.stāvs);
 • Katra mēneša trešajā piektdienā no plkst. 9.00 līdz 11.00 Kārsavas pilsētas pārvaldes konferenču zālē (Vienības iela 53, Kārsava, 1.stāvs);
 • Katra mēneša pirmajā piektdienā no plkst. 9.00 līdz 11.00 Zilupes pilsētas pārvaldē (Raiņa iela 13, Zilupe).

Neatliekamos gadījumos, kā arī gadījumos, kad Pašvaldības policija nestrādā, lūgums zvanīt Valsts policijai pa diennakts bezmaksas tālruni 110.

Darbinieki

Jurijs Kuzņecovs

Pašvaldības policijas priekšnieks - Ludzas novada pašvaldība (103.kabinets)
jurijs.kuznecovs [at] ludzasnovads.lv

Juris Timofejevs

Inspektors - Ludzas novada pašvaldība (103.kabinets)
juris.timofejevs [at] ludzasnovads.lv

Sarmīte Stripkāne

Inspektors - Ludzas novada pašvaldība (102.kabinets)
sarmite.stripkane [at] ludzasnovads.lv

Valdis Sergejevs

Inspektors - Ludzas novada pašvaldība (102.kabinets)
valdis.sergejevs [at] ludzasnovads.lv

Valdis Kigitovičs

Inspektors - Ludzas novada pašvaldība (102.kabinets)
valdis.kigitovics [at] ludzasnovads.lv

Ludzas novada pašvaldības policija ir pašvaldības institūcija sabiedriskās kārtības uzturēšanai un tiesībaizsardzībai, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei darbojas Ludzas novada administratīvajā teritorijā. Risinot darba organizācijas jautājumus, pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām.

Pašvaldības policijas galvenie uzdevumi Ludzas novada administratīvajā teritorijā:

 • sabiedriskās kārtības nodrošināšana;
 • pašvaldības apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole;
 • novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus;
 • fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana, konsultācijas sniegšana kompetences ietvaros;
 • transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole,
 • noziegumu vietas apsardze, pašvaldības policijas aizturēto kriminālu nodarījumu izdarījušo vai aizdomās turamo personu nogādāšana Valsts policijā;
 • kompetences ietvaros palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušajām vai no vardarbības cietušajām personām;
 • personu piespiedu atvešana pēc tiesas vai prokuratūras lēmuma;
 • personu, kuras atzīstas par rīcībnespējīgām, nogādāšana pie psihiatra, ja šīs personas apdraud savu vai citu veselību un dzīvību;
 • sabiedriskās kārtības nodrošināšana nozīmīgu valsts un pašvaldības rīkoto pasākumu laikā sadarbībā ar citām tiesībsargājošām iestādēm;
 • autortiesību un blakustiesību ievērošanas kontrole;
 • sadarbībā ar Ludzas novada Bāriņtiesu bērnu izņemšana no sociālā riska ģimenēm, par kurām ir ziņas, ka šajās ģimenēs tiek apdraudēta bērna veselība vai dzīvība un viņu ievietošana valsts audzināšanas iestādēs;
 • vispārizglītojošo pasākumu organizēšana skolās ar mērķi iepazīstināt bērnus ar policijas darbu, kā arī iepazīstināt ar bērnu pienākumiem, tiesībām un atbildību;
 • likumpārkāpumu profilakse.