Bilde

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 21/2022 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā" nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Ludzas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

Nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē Ludzas novada domes Finanšu pastāvīgā komiteja un lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu pieņem Ludzas novada dome šajos noteikumos noteiktajos gadījumos. 

Nodokļa maksātājam motivēts iesniegums un šajos saistošajos noteikumos noteiktie dokumenti jāiesniedz Ludzas novada pašvaldībā.

Domes lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu Ludzas novada pašvaldība nosūta pa pastu viena mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Sīkāka informācija:

Vija Laizāne

Nodokļu ekonomists
vija.laizane [at] ludzasnovads.lv