Aktīvās atpūtas parks “Zīdūņs”. Video autos: Andis Stefanovičs

Malnavas pagasts ir viena no Ludzas novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļaustrumos, Krievijas pierobežā. Robežojas ar Kārsavas pilsētu, Salnavas, Mežvidu, Mērdzenes un Goliševas pagastiem.

Malnavas pagasta lielākā daļa atrodas Mudavas zemienē; ziemeļrietumu daļu aizņem Abrenes nolaidenums, ko no austrumiem un dienvidiem apņem Zilupes līdzenums. Pagasta teritorijā tek Rītupe  ar pietekām – Strauja, Zeļčovas strauts, Ziblas strauts, Lada, Ījovkas strauts un Šņitka. Gandrīz ceturto daļu pagasta teritorijas aizņem meži, lielākie ir Kapačovas, Grebņovas un Tronovas masīvi. Lielākie purvi – pārejas Salinīku un Mihaļčenku. Pagastā atrodas Salinīku un Straujenkas dolomīta atradne. Grebņovā atrodas smilts atradne. Salinīku purva kūdra izmantojama lauksaimniecībā.

Malnavā atrodas kādreizējā Malnavas muiža, kas piederēja Šadursku dzimtai. Muiža ir klasicisma stilā celts ēku komplekss un to ieskauj viens no lielākajiem muižas parkiem Latvijā, kas ir aizsargājams kopš 1957. gada. Muižas telpās no 1921. gada mājo Malnavas koledža.

Aktīvajai atpūtai kopā ar bērniem visās sezonās ir vērts iegriezties labiekārtotajā parkā “Zīdūņs”.