Atrašanās vieta

Tautas iela 1, Zilupe, Ludzas novads, LV- 5751

Darbinieki

Inese Pertaja

Vadītājs - Zilupes kultūras nams
inese.pertaja [at] ludzasnovads.lv

Zilupes pilsētas Kultūras nams ir tradicionālo norišu, izklaides un sabiedriskās rosības centrs Zilupes pilsētā, kas dibināts 1962.gadā. Kultūras namā norisinās kultūras pasākumi un aktivitātes dažādām paaudzēm un mērķauditorijām. Regulāri tiek organizēta un nodrošināta tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu darbība. Kultūras nams rūpējas par kolektīvu māksliniecisko izaugsmi un iesaista vietējās, reģionālajās un valsts kultūras norisēs. Kultūras namā darbojas 5 pašdarbības kolektīvi un visi pasākumi un kultūras aktivitātes Zilupes pilsētā notiek pateicoties viņu aktīvai darbība.

Mākslinieciskie kolektīvi:

  1. Vidējās paaudzes TDK “Zilupes dancis”. Raitā deju solī un ar smaidu ikdienā, svētku reizē, koncertos un mēģinājumos, tādi ir kolektīva “Zilupes dancis” dejotāji. Kolektīvs ir izveidojies 2014. gadā no entuziastiem, kas vēlējās saglabāt kolektīvu un turpināt dejot. Dejotāju devīze - sanākam un dejojam savam priekam.
  2. Jauniešu TDK “Tracis”. Kolektīva dejotāji ir jautri, enerģiski, neizsīkstoši dejotāji ar vadītāju Sņežanu Veikšāni.
  3. Sieviešu vokālais ansamblis “Fortuna”. Ar dziesmu dvēselē un sirdī - tādas ir vokālā ansambļa dalībnieces. Ansambla repertuārā ir latviešu un krievu estrādes dziesmas, tautasdziesmas, šlāģerdziesmas un, protams, arī vokālo ansambļu dziesmu klasika. Kopš kolektīva izveidošanās 2003. gadā, tā vadītāja ir Irina Žukova
  4. Amatierteātris “Vivat”. Amatierteātra darbības mērķis ir popularizē teātra mākslu un uzrunāt cilvēku sirdis caur jauniestudējumiem, kopjot amatierteātra tradīcijas un veicinot pašizpausmi skatuves mākslā. Teātra grupa ir izveidota no 2005.gadā. Dalībnieku sastāvā ir dažāda vecuma Zilupes pilsētas iedzīvotāji, kurus kopā vieno vēlme iestudēt, radīt, uzstāties un spēlēt
  5. Estrādes deju studija “Impulse”. Estrādes deja ir koša, nepiespiesta, acīm tīkama un brīva. Zilupes KN darbojas divas estrādes deju grupas. Junioru un bērnu grupas ir dibinātas 2004.gadā. Repertuārs - horeogrāfiskās kompozīcijas tādos deju stilos, kā brīva deja, show dance, modern dance.
Deju kolektīva dalībnieki
Vidējās paaudzes TDK “Zilupes dancis” un jauniešu TDK “Tracis”
Kolektīva dalībnieki
Sieviešu vokālais ansamblis “Fortuna”
amatierteātra dalībnieki
Amatierteātris “Vivat”

 

Kolektīva dalībnieki
Estrādes deju studijas “Impulse” mazākā grupa