Kontakti

sia.la [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Kr.Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
attels

SIA “Ludzas apsaimniekotājs” ir tiesības nodarboties ar:

  • ēku būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
  • siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
  • ceļu projektēšanu, būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību, elektroietaišu ekspluatāciju, remontu un tehnisko apkopi, elektroietaišu montāžu.

Avārijas dienesta tālrunis: +371 27017710

Ar piedāvātajiem pakalpojumiem var iepazīties šeit.


Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

Juridiskā adrese

Kr.Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Reģistrācijas numurs

42403015020

Kapitālsabiedrības grupa*

Vidēja kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

7 003 306

Pašvaldības līdzdalība, %

100

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Sergejs Jakovlevs

Izmaksātās dividendes, EUR

0

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” gada pārskati

2021.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

  • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) – 157 672,38€
  • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 449 424,91€
  • Dabas resursu nodoklis – 11 822,06€
  • URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 796,68€
  • PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) – 319 822,06€

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

  • NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) – 9 267,08€

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Tīmekļa vietne

www.ludzaps.lv

E-pasts

sia.la@inbox.lv

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Aleksandrs Gutāns, +371 65707330

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam