Ludzas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna mērķis ir apzināt ārējos un iekšējos apdraudējumus, kā arī plānot un realizēt preventīvos, gatavības, reaģēšanas un neatliekamos seku likvidēšanas pasākumus, lai novērstu vai samazinātu pastāvošos draudus riska zonā esošajiem iedzīvotājiem, iespējamo kaitējumu īpašumam un videi. 

 

 • Komisijas priekšsēdētājs – Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus – Sergejs Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jānis Klodāns, VUGD LRB Ludzas daļas komandieris;
 • Komisijas sekretārs – Ināra Vonda, Ludzas novada pašvaldības sekretāre;
 • Komisijas locekļi:
  • Inta Ševele, VUGD LRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors;
  • Jurijs Kuzņecovs, Ludzas novada Pašvaldības policijas priekšnieks;
  • Dzintars Pavārnieks, Pulkvežleitnants, Valsts robežsardzes, Ludzas pārvaldes priekšnieka vietnieks robežkontroles un imigrācijas jautājumos;
  • Leonards Kukjans, Pulkvežleitnants, Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes priekšnieka vietnieks robežuzraudzības jautājumos;
  • Mārīte Ņukša, Pārtikas veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes valsts vecākais inspektors;
  • Dainis Lazdāns, Valsts vides dienesta Latgales reģionālās vides pārvaldes direktora vietnieks;
   • Iveta Lobanoka (prombūtnes laikā aizvieto D. Lazdānu), Valsts vides dienesta Latgales reģionālās vides pārvaldes direktors;
  • Zigmārs Krišāns, Majors, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 32. kājnieku bataljona komandieris;
   • Uldis Šteinbergs (prombūtnes laikā aizvieto Z. Krišāni), Virsleitants, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 32. kājnieku bataljona Operatīvās daļas virsnieks;
  • Juris Atstupens, SIA “Ludzas medicīnas centrs” valdes loceklis;
   • Lauma Broka (prombūtnes laikā aizvieto J. Atstupeni), SIA “Ludzas medicīnas centrs” prokūrists;
  • Arnis Urtāns, Valsts meža dienesta Austrumu virsmežniecības Ludzas mežniecības vecākais mežzinis;
   • Igors Žurzdins (prombūtnes laikā aizvieto Arni Urtānu), Valsts meža dienesta Austrumu virsmežniecības Ludzas mežniecības  mežzinis;
  • Jānis Naglis, AS “Sadales tīkls”, tīkla pārvaldības funkcijas, tīkla uzturēšanas daļas, austrumu nodaļas (ST TF TUD AN) vadītājs;
   • Vadims Stāmers (prombūtnes laikā aizvieto J. Nagli), AS “Sadales tīkls”, tīkla pārvaldības funkcijas, tīkla uzturēšanas daļas, austrumu nodaļas meistars;
  • Oskars Točelovskis, Pulkvežleitnants. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa priekšnieks;
  • Anželika Lazovska, Dienesta Brigāžu atbalsta centra Rēzekne Neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta Ludza brigādes vadītāja, vecākā neatliekamās medicīnas ārsta palīdze;
   • Arvīds Lazovskis (prombūtnes laikā aizvieto Anželiku Lazovsku), Dienesta Brigāžu atbalsta centra Rēzekne Neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta Ludza brigādes vecākais operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs;
  • Silvija Stupāne, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas Resursu un krīzes vadības nodaļas galvenais inspektors;
  • Antra Barkāne, Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste;
   • ​​​​​​​Jana Dukaļska (prombūtnes laikā aizvieto Antru Barkāni), Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste.