Ludzas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna mērķis ir apzināt ārējos un iekšējos apdraudējumus, kā arī plānot un realizēt preventīvos, gatavības, reaģēšanas un neatliekamos seku likvidēšanas pasākumus, lai novērstu vai samazinātu pastāvošos draudus riska zonā esošajiem iedzīvotājiem, iespējamo kaitējumu īpašumam un videi. 

 • Komisijas priekšsēdētājs – Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus, – Ināra Silicka, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jānis Klodāns, VUGD LRB Ludzas daļas komandieris
 • Komisijas locekļi:
  • Oļegs Agafonovs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2.vietnieks;
  • Valdis Maslovskis, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3.vietnieks;
  • Sergejs Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
  • Dintars Pavārnieks, Valsts robežsardzes Ludzas pārvalde;
  • Leonards Kukjans, Valsts robežsardzes Aviācijas pārvalde;
  • Mārīte Ņukša, Pārtikas un veterinārais dienests (prombūtnes laikā – Silvija Lazdiņa);
  • Iveta Lobanoka, Valsts vides dienests (prombūtnes laikā – Inga Plociņa);
  • Oskars Točelovskis, Valsts policija;
  • Rinalds Apeinis, Latvijas Republikas Zemessardze (prombūtnes laikā – Einārs Lācis);
  • Juris Atstupenis, SIA “Ludzas medicīnas centrs”;
  • Euģēnijs Upenieks, Valsts Meža dienests;
  • Anatolijs Anisimovs, AS “Sadales tīkls”.