Dzīvošanai derīgas dzīvojamās platības Ludzas novadā uz 01.06.2024

Tabulā apkopotas brīvās platības, kuras saskaņā ar 27.04.2023. Ludzas novada pašvaldības domes saistošiem noteikumiem Nr. 8/2023 “Par Ludzas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, rindas kārtībā tiek piedāvātas personām, kurām ir tiesības saņemt palīdzību.

Nr.p.k.

Adrese

Labiekārtojuma līmenis

Apraksts

Ludza

1.

Liepājas iela 22B-13, Ludza, Ludzas novads

labiekārtots

Dienesta dzīvoklis

2 istabas, 2 stāvs

2.

Latgales iela 30-29, Ludza, Ludzas novads

labiekārtots

1 istaba, 3. stāvs

3.

Stacijas iela 91-3, Ludza, Ludzas novads

Ar daļējām ērtībām

1 istaba, 1. stāvs

Zvirgzdenes pagasts

1.

“Sienāzīši”-2, Ezersala, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads

Ar daļējām ērtībām

2 istabas, 1. stāvs

2.

“Kaktiņi”-5, Ezersala, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads

Bez ērtībām

2. stāvs

Mērdzenes pagasts

1.

Liepu iela 14-1, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads

Ar daļējām ērtībām

2.stāvā 1 istaba ar kopējo virtuvi 1 stāvā

2.

Liepu iela 14-2, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads

Ar daļējām ērtībām

2.stāvā 1 istaba ar kopējo virtuvi 1 stāvā

Goliševas pagasts

1.

Aizgārša iela 6-2, Goliševa, Goliševas pagasts, Ludzas novads

Bez ērtībām

1 istaba, 1. stāvs

2.

Aizgārša iela 6-2, Goliševa, Goliševas pagasts, Ludzas novads

Bez ērtībām

1 istaba, 1. stāvs