Ik gadu Ludzas novada pašvaldība organizē biznesa ideju konkursu “Esi uzņēmējs Ludzas novadā”, kur tiek aicināts piedalīties ikviens fiziska vai juridiska persona, kurai ir biznesa ideja un, kura ir gata to attīstīt saimnieciskās darbības uzsākšanai, jaunu pakalpojumu vai produktu radīšanai Ludzas novadā. Finansējums tiek piešķirts atklāta projektu konkursa kārtībā.

Konkursa mērķis ir motivēt iedzīvotājus sava biznesa veidošanai vai attīstībai, inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai Ludzas novada teritorijā, atbalstīt sabiedriski nozīmīgu uzņēmējdarbības attīstības projektu īstenošanu, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Ludzas novada teritorijā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā

foto