Uzņēmēja Gada balva
Ludzā godināti labākie novada uzņēmēji 20

Lai apzinātu un godinātu Ludzas novada uzņēmējus, kas aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, popularizē labās prakses piemērus, veicina novada uzņēmēju atpazīstamību plašsaziņas līdzekļos, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, Ludzas novada pašvaldība aicina piedalīties konkursā “Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2011”.
Pretendentus dalībai konkursā var izvirzīt no to uzņēmumu un individuālā darba veicēju vidus, kuru saimnieciskā darbība noris Ludzas novada teritorijā. Konkurss norisināsies līdz 30. novembrim un noslēgsies ar uzvarētāju apbalvošanas ceremoniju šī gada decembrī.

Uzņēmējus var izvirzīt apbalvošanai šādās nominācijās:

  • Gada tirgotājs;
  • Gada pakalpojums;
  • Gada amatnieks;
  • Gada lauksaimnieks;
  • Gada ražotājs;
  • Jaunais uzņēmējs.

Žūrijai būs tiesības piešķirt arī speciālās balvas.