Ludzas novadam izstrādāta jauna vizuālā identitāte un izveidots oriģināls sauklis “Te vyss ir pa eistam”, kas ir pirmais novada sauklis latgaliešu valodā visā Latvijā! Ideja par novada logo, saukļa un vienotas vizuālās identitātes izstrādi ir sena iecere, kas beidzot 2023.gadā ir realizēta.

Zīmola stāsts - Vitalitātes avots Latgalē

Ludzas novads ir vitāla vieta, kur globālas idejas rada lokālus savienojumus. Šeit dzīves spars pulsē no dziļām saknēm un raisa varenas idejas, jūtams pārliecinošs gravitācijas spēks. Ludzas novads piesaista ar savu pamatīgumu, tā ir vieta, kur viss ir īsts. Šeit ir Latvijas senākā pilsēta Ludza, tālākais Latvijas austrumu punkts — Zilupe, un Kārsavā runā skaidrā latgaliešu valodā.Tā ir pašpietiekama un pilnvērtīga vieta Latgalē, pierobežā, kas apvieno patiesu latgaliskumu, inovatīvu saimniekošanu un saticīgu dzīvošanu. Šeit rodams īstenais Latgales kods. Novads ir kā vitalitātes avots, no tā plūst dzīves spars. Par to jāpateicas novada uzņēmīgajiem, radošajiem un sirsnīgajiem cilvēkiem, jo viņu paveiktais pievelk arī citus no tuvām un tālām vietām. Tiem, kas prot aizrautīgi strādāt un krāsaini svinēt, Ludzas novads ir auglīga vide, kur uzplaukst iedvesma un pašapziņa.

Logo stāsts

Iedvesmojoties no Ludzas novada ģerboņa grafiskajām detaļām, izsenis koptām vērtībām un tradīcijām, radīts jauna novada vienojošs simbols. Simbola centrs ataino iedzīvotāju sirsnību, dzīves dzirksti un vitalitāti. Simbola staru virzība uz centru attēlo kopīgas vērtības un saknes - vitalitātes avotu, bet staru virzība no centra - spēju iedvesmot un dalīties.

Pamatlogo

Logo ar saukli

Par novada saukli izvēlēta frāze “Te vyss ir pa eistam”. Ludzas novads piesaista ar savu pamatīgumu, tā ir vieta, kur viss ir īsts! Šeit ir Latvijas senākā pilsēta Ludza, tālākais Latvijas austrumu punkts — Zilupe, un Kārsavā runā skaidrā latgaliešu valodā. Tā ir pašpietiekama un pilnvērtīga vieta Latgalē, pierobežā, kas apvieno patiesu latgaliskumu, inovatīvu saimniekošanu un saticīgu dzīvošanu.

Zīmola krāsu palete 

Zīmola krāsu palete veidota iedvesmojoties no Ludzas novada raksturīgajām ainavām un īpašībām - ceriņu violets, saulrieta rozā, ķiršu sarkans, dzelmes un avotu zils, zāles un pavasara zaļš, saules un rapšu dzeltens.

Grafiskie elementi

Zīmola grafiskie elementi papildina logo stāstu un simboliski attēlo novada pozicionējumu un vērtības. Grafikas veidotas ietverot dinamiku un virzību uz centru - vitalitātes avotu.