Izglītības darba prioritātes 2022./2023.mācību gadā:

 1. Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana, balstoties uz pieeju-skola kā mācīšanās organizācija.
 2. Iekļaujoša izglītība-atbalsts katram bērnam, atbilstoši viņa spējām un vajadzībām.
 3. Kompetencēs balstīta mācību satura īstenošana.

Metodiskā darba organizācija

Ludzas novada Mācību jomu koordinatori ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2022./2023.mācību gadā

 • Pirmsskolas mācību joma
  • Diāna Golubeva, kontakttālrunis: +371 26351792
 • Sākumskolas mācību joma
  • Ineta Misāne, kontakttālrunis: +371 29134482
 • Sociālā un pilsoniskā mācību joma
  • Inta Žeikare, kontakttālrunis: +371 28609053
 • Valodu mācību joma
  • Latviešu valoda – Laila Budreviča, kontakttālrunis: +371 26543126
  • Svešvalodas – Līga Batņa, kontakttālrunis: +371 26825119
 • Tehnoloģiju mācību joma
  • IT – Ilga Voite, kontakttālrunis: +371 26335457
  • Dizains un tehnoloģijas – Vija Plenkova, kontakttālrunis: +371 25921472
 • Veselības un fizisko aktivitāšu mācību joma
  • Solvita Narnicka, kontakttālrunis: +371 26418893
  • Elēna Fjodorova, kontakttālrunis: +371 26457564
 • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma
  • Vizuālā māksla, mūzika – Ineta Zvonņikova, kontakttālrunis: +371 28488013
  • Literatūra – Laila Budreviča, kontakttālrunis: +371 26543126
 • Matemātikas mācību joma
  • Renāte Mikaskina, kontakttālrunis: +371 26358028
 • Dabaszinātņu mācību joma
  • Jeļena Joničonoka, kontakttālrunis: +371 29983824
 • Izglītības tehnoloģiju joma
  • IT mentori – Ivita Kalverša, kontakttālrunis: +371 26197802
 • Plašāka skolēna izglītības pieredzes joma
  • Velta Zbitkovska, kontakttālrunis: +371 29710867
 • Iekļaujošās izglītības joma
  • Inese Romanova, kontakttālrunis: +371 29429537

Kontaktpersona:

Inta Laganovska-Vesere

Metodiķis - Ludzas novada Izglītības pārvalde, 212.kabinets
inta.laganovska-vesere [at] ludzasnovads.lv