Ceļi, satiksme
Pavasara šķīdonis

Ņemot vērā to, ka paaugstināta vides mitruma ietekmē ievērojami samazinās ceļu nestspēja, lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus pavasara šķīdoņa laikā, tiks noteikti satiksmes ierobežojumi –  daži ceļi tiks slēgti smagajai tehnikai.

Vairākos novada pagastos tiks nodrošināta pagaidu 312. ceļa zīmes “Masas ierobežojums” uzstādīšana uz ceļiem, t.i. tiks aizliegta transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5, atsevišķos ceļa posmos 7 tonnām kustība pa sekojošiem pagasta autoceļiem.

 • B 1 Opoļi – Kļiši;
 • B 2 Puncuļi – Jučeva;
 • B 3 Skriņi – Rimši – Pizāni;
 • B 4 Popsuiki – Nerza dz.stacija;
 • B 5 Jorzova – Jučova;
 • B 7 Skriņi – Borisi – Greči;
 • B 11 J.Slobodka – J.Slobodkas kapi;
 • B 13 Reiki – Reiki kapi;
 • B 14 L.Pīkova – Rancāni;
 • B 16 Konogoļci – Valsts mežs.
 • B-5 Vonogi Čodorāni;
 • B-6 Blontu ceļš un Blontu iela;
 • B-16 Jakuči Tropci;
 • B-17 Mediševa Pupki.
 • C-5 Zeltiņi Kondrati;
 • C-6 Kondrati Voloji Ozupiene;
 • C-8 Greči Barisi Skriņi;
 • Bērzu iela.
 • C1 Pokumina Križuta
 • C2 Tutāni Kivļi Dubinova
 • C3 Tutāni Evertova
 • C4 Putrinieki Soidi Lukjanovka
 • C5 Zeļčeva Biži Dubinova
 • C8 Putrinieki Tutāni
 • A 102 Svetļicu ceļš;
 • B 104 Ļamonu ceļš;
 • B 105 Ļamoni – Ņivji;
 • B 106 Ļamoni –Svetlici;
 • B 107 Svetlici – Mišenskije;
 • C 117 Svetlici – Čenčevas kapi;
 • A 99 Orehovkas ceļš;
 • B 100 Pustoška – Plotnickije;
 • B 103 Antonovka – Baranovka;
 • C 109 Strauja – Mazie Bati;
 • B 91 Bandarova – Trūpi.
 • Is 1 Soboļina – Beļejovo;
 • Is 2 Vecslabada – Papsuiki;
 • Is 3 Vecslabada Lazari;
 • Is 4 Konecpole – Frački;
 • Is 5 Čerņavski Maļinovka;
 • Is 6 Vecslabada – Luņi;
 • Is 7 Popsuiki - Kitki;
 • Is 8 Vecslabada – Šilk Popsuiki;
 • Is 9 Vecslabadas ceļš;
 • Is 10 Rakova – Greidān Troniški;
 • Is 11 Anapole – Volkarezi;
 • Is 12 Kupriši – Kuprišu kapi – Riuseņi – Padari;
 • Is 13 Pčolki Vonogi;
 • Is 14 Anapole – Zabolocku kapi;
 • Is 15 Istra – Solodi;
 • Is 16 Ševci Ševču kapi;
 • Is 17 Ilza Šņitņiki Šņitņiku kapi;
 • Is 20 Beļejova Pricimova;
 • Is 24 Meļņiki Borovije;
 • Is 26 Padari – Vonogi;
 • Is 27 Ribačku ceļš;
 • Is 29 Cegeļņa Ķiseļi;
 • Is 32 Lazari – Solodi;
 • Is 33 Lazaru ceļš;
 • Is 35 Papsuiki Kitki.
 • LA1 (Lauderi – Blonti), LA2 (Lauderi – Pļepļi) kopā ar LA3 (Bidrijas ceļš), LB 1 (Blontu celš);
 • LA 4 (Koņeva – Morozi) kopā ar LA 5 (Cucuri – Rjabije – Morozi), LB5 (Žlobnovo – Cucuri), LC 7 (Cucuru kapu ceļš);
 • LB 2 (Paideri – Bortniki), LB 3 (Sološi – Maslova) kopā ar LC 9 (Sološu ceļš);
 • LB 4 (Turovka – Rudova), LC 2 (Visti – Piteri), LC 4 (Dongu ceļš), LC 13 (Turovka – Turovka 2).
 • C-11 Linija Kļešņiki Vjarumi Rečnī;
 • C-13 Kušneri Krivanda;
 • C-15 Īsie Kušneri-Dolgošeji;
 • C-22 Lineja Spirki.
 • A 48 Zibla – Lītavnieki – Silinīki – Kaskāni;
 • A 47 Zibla – Čāvi – Tipani;
 • A 49 Drikaški – Čāvi;
 • A 63 Grebņeva – Morozovka;
 • A 53 Zeļčeva – Kabulova – Rūdiņova;
 • A56 Novoselki – Moseji – Zeļčova.
 • A-57 Kārsava Jēči Otrie Mežvidi;
 • A-160 Mežvidi Inčuki;
 • A-153 Padole Ezernieki Latvīšu Stiglova;
 • A-154 Klonešnīki Griudinīši Strodi;
 • A-156 Otrie Mežvidi Kopči;
 • A-158 Lakšenieku ferma Lakšenieku kapi;
 • A-159 Mežvidi Goreiši Logini;
 • A-161 Padole Kaķi;
 • B-165 Strodi Plēšu kapi;
 • B-169 Mežvidi Mežainčuki;
 • B-171 Liuzinīki Ūzulnīki Asišola.
 • A-129 Pudinava Kapačova (posma garums - 2,040 km)
 • A-121 Mihalova Lapatnīki (posma garums - 2.440 km)
 • A-122 Lapatnīki Tabulova (posma garums - 1,560 km)
 • A-123 Rūzori Tabulova Dekterova Rūzori (posma garums - 6,770 km)
 • A-126 Centra ceļš Krīvu Stiglova (posma garums - 1,570 km)
 • B-143 Rūzori Kausinīki (posma garums - 0,840 km)
 • Nz-1 Marlina – Dauguļi – Vonogi - 2 gb;
 • Nz-7 Horoševa – Guļāni;
 • Nz-8 Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa – 2 gb;
 • Nz.9 Raibakozi – Rundanki;
 • Nz.22 Puncuļi – Vorslova;
 • Nz.13 Līdeksna – Līdeksnas kapi;
 • Nz.2 Bambāni – Lielie Žurili-Vonogi;
 • Nz.3 Raipole – Kabilovči;
 • Nz.4 Peroļi – Makleri;
 • Nz.5 Vonogi – Bambāni – 2 gb.
 • Nk 6 Juzefinova – Gailiši;
 • Nk 8 Gaveiki – Rūdova – Sleinova.
 • Pd-1 Pilda – Tjapši – Gajeva;
 • Pd-3 Pilda – Borovaja;
 • Pd-5 Boldači – Rogaiža;
 • Pd-6 Zeiļeva – Rogaiža – Kulakova;
 • Pd-8 Pilda – Porkaļi.
 • Pr 5 Vitkupova Zapani;
 • Pr 8 Železnieki Sondori Auzeņi;
 • Pr 1 Tribuki Kivdolova.
 • P-1 Pušmucova – Vornaiši – Šmati;
 • P-3 Pušmucova – Zujeva.
 • R 1 Pakalni – Bližneva Roceva;
 • R 2 Dzeņagols – Bezļesje;
 • R 3 Mačuli – Testečkova;
 • R 4 Osova – Peroļi;
 • R 5 Mačuli Novini Bori;
 • R 6 Vertulova Bezļesje;  
 • R 7 Pušča – Strukali – Barsuku kapi;
 • R 8 Sūnupļava Sūnupļavas piemiņas ansamblis;
 • R 9 Mežavepru ceļš;
 • R 10 Zirgi Lisova;
 • R 11 Kovališki Kovališku kapi;
 • R 12 Nalogi Rundēni;
 • R 13 Rundēnu kapu ceļš;
 • R 14 Ruļevas kapu ceļš;    
 • R 15 Bubinovas kapu ceļš;
 • R 16 Vertulovas kapu ceļš;
 • R 17 Bļižņevas kapu ceļš;
 • R 18 Kleščova Pešļeva;
 • R 19 Loborži Griņkova;
 • R 20 Novini Bori;
 • R 21 Puščas ceļš;
 • R 22 Puncelova Testečkova;
 • R 23 Vertulova – Zamostje;
 • R 24 Dzeņagols – Labunščina.
 • A1 Salnava – Aizsili – Bēliņi - Verpeļi;
 • A2 Bēliņi - Lūbenka;
 • A3 Aizsili - Lūbenka;
 • A5 Bļaši - Čāvi;
 • A4 Lūbenka - Krutova;
 • A7 Aizelkšņi – Dzierkaļva - Mičuri;
 • A9 Kaupuži - Sala;
 • B19 Zaceški - Žeikari.
 • Z-1 Lauči Vasarāni Lielie Lītavnieki;
 • Z-2 Zvirgzdene Rudzīši Baranovka;
 • Z-3 Kušņerova - Mjakinki Veserova;
 • Z-4 Seļekova Bierzinīki Lucmuiža;
 • Z-5 Kļovi Zitiški Kitkova;
 • Z-6 Franapole Ražanova;
 • Z-8 Lauči Biņeva;
 • Z-12 Dunakļi Utičova. 

Nepieciešamības gadījumā, lai saņemtu atļauju ceļu lietošanai, kā arī papildu jautājumu gadījumā, lūgums vērsties attiecīgajā pagasta pārvaldē.

*Arī citviet novadā var tikt ieviesti satiksmes ierobežojumi, saraksts var tikt papildināts!