Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators Ludzas novada pašvaldībai ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma iesniedz iesniegumu atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 6.panta prasībām. Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis — arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

 2. Maksājuma veikšana
  Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās Ludzas novadā maksājama pašvaldības nodeva, saskaņā ar Ludzas novada domes 28.10.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.36 „Par Ludzas novada pašvaldības nodevām” 5.nodaļu.

  Nodeva maksājama pirms pakalpojuma saņemšanas klātienē Ludzas novada pašvaldībā vai ieskaitāma Ludzas novada pašvaldības norādītajā norēķinu kontā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors lēmumu pieņem 10 dienu laikā no iesniegšanas datuma (ja iesniegums un visi nepieciešamie dokumenti ir iesniegti ne vēlāk kā 15 dienas līdz pasākumam).
  Lēmumu un atļauju publiska pasākuma rīkošanai var saņemt klātienē vai pa pastu.

Saņemt pakalpojumu